Alle nummers
Archief tijdschrift

2013, nummer 12

Jaargang
56

Nieuws

 • Erratum:

  Tot onze spijt is er een fout geslopen in het samenvattingskaartje behorend bij de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 die is gepubliceerd in het oktobernummer 2013 van Huisarts en Wetenschap. Abusievelijk wordt in de tabel Medicamenteuze therapie vermeld: gliclazide 80 mg 3 dd, max. 240 mg…

 • E-health-interventie in de eerste lijn

  De laatste jaren is het aanbod van e-health flink gegroeid. Diverse bewezen effectieve internetinterventies zijn beschikbaar in het kader van ggz-behandelingen. Een groot aantal hiervan is ontwikkeld door het Trimbos-instituut, zoals www.gripopjedip.nl en www.kleurjeleven.nl. Dit zijn allemaal…

 • Arbitraire keuzes bij richtlijnontwikkeling

  Jako Burgers pleit ervoor om de nuchtere bloedglucosewaarde als diagnostische test te nemen en niet de HbA1c-waarde. Als belangrijk argument hiervoor noemt hij het feit dat de HbA1c-referentiewaarde (48 mmol/l) onder de aangenomen streefwaarde ( Willem van der Krol, huisarts …

 • Ballen

  We waren gebleven bij de constatering dat wie alleen op significantie let, zich om de tuin laat leiden en verzuimt naar de echt belangrijke cijfers te kijken, zoals de grootte van het effect en de nauwkeurigheid van de meting. Een mooie aanleiding om die draad hier weer op te pakken is een…

 • ‘Je mag best wat tijd stoppen in de begeleiding van je patiënten met depressie’

  In februari promoveerde Ellen Piek op haar proefschrift Depression in general practice. Underrecognition? Overtreatment? Adequate care! In een interview vertelt zij over haar onderzoeksresultaten die van belang zijn voor het werk van de huisarts. Gevraagd naar haar onderwerpkeuze…

 • Het digitale huis van H&W

  Donald Duck ploft al meer dan 60 jaar op veler deurmatten. Ik zal eerlijk bekennen dat ik me inmiddels al 30 jaar op dat plofje verheug. H&W ploft al bijna net zo lang op steeds meer deurmatten. Maar papier alleen is niet meer genoeg, kijk maar eens op Donalds website. Hetzelfde geldt voor…

 • De perfecte partner

  Binnenkort start ik met mijn derde en laatste jaar van de huisartsenopleiding. Daarvoor zal ik, net zoals in jaar 1, gekoppeld worden aan een huisartsopleider. Aan het opleidingsinstituut de moeilijke taak de juiste aios bij de juiste opleider te plaatsen. In het eerste jaar had ik een perfecte…

 • Minder prednison bij exacerbatie COPD?

  Prednison is een krachtig medicijn bij het bestrijden van exacerbaties van COPD, maar het heeft veel bijwerkingen. Kunnen patiënten met een exacerbatie even goed behandeld worden met een kortere prednisonkuur? Deze vraag onderzochten Leuppi et al. in de zorgvuldig opgezette dubbelblinde…

 • Rouw of depressie?

  Sterven doet verdriet, en gewoonlijk gaat dit gepaard met somberheid, boosheid, angst, gevoelens van zinloosheid en verlies van belangstelling. Meestal ook zijn er lichamelijke klachten als gebrek aan eetlust, vermoeidheid, slapeloosheid, concentratieverlies. Het is niet altijd gemakkelijk om…

 • SOLK: zo ouder, zo kind?

  Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) komen frequent voor onder de bevolking, ook bij kinderen. Meestal zijn de klachten kortdurend maar zij kunnen ook leiden tot verlies van functie en daarmee kwaliteit van leven. Uit literatuur blijkt dat ouders en kinderen in het…

 • Praktijkmanagement in de huisartsopleiding

  Een van de redenen om huisarts te worden is het ideaalbeeld van de mogelijkheden en vrijheid die een eigen praktijk geeft. Naarmate de huisartsopleiding vordert, dringt zich bij aios echter steeds meer de vraag op: wat komt er allemaal wel niet kijken bij het hebben van een eigen praktijk?…

 • Onschuldige naevus of toch een melanoom?

  Recentelijk was er in de Nederlandse media uitgebreid aandacht voor de toegenomen incidentie van melanomen. Het advies was de huid regelmatig te controleren, aangezien een vroege detectie de prognose sterk verbetert. Zo’n oproep vertaalt zich al snel in meer spreekuurbezoeken met vragen over…

 • Gewichtsverlies bij type 2-diabeten, wat levert het eigenlijk op?

  Afvallen behoort tot de sleuteladvie­zen voor diabetespatiënten met over­gewicht of obesitas. Onderzoeken wijzen uit dat gewichtsverlies voor deze patiënten een positief effect heeft op onder andere de glucosewaarden en op de risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Weinig is echter bekend over…

 • Kort tongriempje en borstvoedingsproblemen

  Vraagstelling Een kort tongriempje (ankyloglossie, incidentie 2-11%) is geassocieerd met borstvoedingsproblemen. Moeders van kinderen met ankyloglossie stoppen sneller met het geven van borstvoeding. Lactatiekundige adviezen kunnen de slagingskans van borstvoeding verbeteren. Het inknippen van…

 • Over misdaad en straf, eigen schuld of noodlot, paternalisme en solidariteit

  Er is al jaren een maatschappelijk debat over doorberekening van de kosten van een ongezonde leefstijl in de premie van de ziektekostenverzekering. Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid zette onlangs de dilemma’s hieromtrent op een rij. Naast de vraag of het uitvoerbaar is (hoe weet je of…

 • Elastische steunkousen effectief bij varices?

  Context Varices komen veel voor. Als ook prille beginstadia worden meegeteld heeft meer dan 50% van de 30-plussers varices. Het natuurlijk beloop van (stam)varices is bekend: altijd geleidelijke verergering, nooit genezing en in sommige gevallen chronisch veneuze insufficiëntie met potentieel…

 • Overlevingskansen bij kritische ischemie

  Bij patiënten met kritische ischemie van het been zijn de overlevingskansen slechter dan bij de meeste maligniteiten. Op tijd beginnen met preventie lijkt de enige manier om de prognose te verbeteren. Bij kritische ischemie van het been (CLI) klagen patiënten met perifeer arterieel…

 • Een vaccin tegen roken?

  Huidige stoppen-met-rokentherapieën hebben een beperkte effectiviteit en nog steeds vallen veel rokers na een periode van abstinentie terug in hun oude rookpatroon. Nicotinevaccins zijn al jaren een veelbelovende therapie, maar geen ervan is tot dusver beschikbaar voor de consument. De…

 • Het soa-consult

  De NHG-Standaard Het soa-consult geeft bij de medicamenteuze therapie van condylomata acuminata een drietal opties, in volgorde van voorkeur: 1) podofyllotoxine bevattende preparaten (crème 0,15% en aanstipvloeistof 0,5%), 2) imiquimodcrème 5% en 3) sinecatechineszalf 10%. De tweede keus…

 • Therapie voor stressincontinentie

  Stressincontinentie kan door de huisarts behandeld worden met bekkenbodemoefeningen. Als deze eerstelijnsbehandeling niet effectief blijkt, kan worden verwezen naar een gespecialiseerde fysiotherapeut of de gynaecoloog/uroloog voor operatieve behandeling met een tensievrij vaginaal bandje …

 • Secundaire preventie na een beroerte

  Jaarlijks krijgen in een normpraktijk circa 10 patiënten een TIA, herseninfarct of spontane intracerebrale bloeding. Deze patiënten hebben een hoge recidiefkans. Zo bedraagt de kans op het krijgen van een herseninfarct na een TIA of klein herseninfarct 12 tot 18% gedurende het eerste jaar,…

 • Desmopressine bij nycturie

  Wij kunnen ons niet vinden in de aanbeveling die Willemijn de Graaf en Arie Knuistingh Neven geven over het gebruik van desmopressine bij nycturie.1 Zij beschrijven in de slotparagraaf van hun CAT dat desmopressine voorgeschreven kan worden om de nachtelijke plasfrequentie…

Wetenschap

 • Preventie van acute hoogteziekte met acetazolamide

  U ziet vandaag in uw praktijk een jonge man van 26 jaar. Hij vertelt dat hij over twee maanden naar Tanzania vertrekt om de Kilimanjaro te beklimmen. Tijdens een eerdere bergwandeltocht heeft hij veel last gehad van hoofdpijn en misselijkheid, die verdwenen toen hij afdaalde. Hij vraagt…

 • De Test Your Memory-test: een alternatief voor de MMSE

  De Mini-Mental State Examination (MMSE) is de meest gebruikte cognitieve screeningstest, maar kost relatief veel tijd. De Test Your Memory-test (TYM) presteert goed op een geheugenpoli en is een mogelijk alternatief voor de MMSE. De TYM is gebruiksvriendelijker en maakt beter…

 • Eigen overtuiging leidend bij groepsbegeleiders

  In het kader van de professionalisering van docenten die het postacademische terugkomdagonderwijs verzorgen is in de afgelopen jaren in een aantal huisartsenopleidingen onderzoek gedaan naar hun professionele ontwikkeling. Het onderzoek bestond uit verschillende deelgebieden: de invloed van een…

Praktijk

 • Maagcarcinoom

  De incidentie van het maagcarcinoom in Nederland neemt af, met name doordat de incidentie van Helicobacter pylori afneemt. De overleving is in Europa slechts 24%, vooral doordat een maagcarcinoom vaak pas in een relatief laat stadium klachten geeft. De behandeling is chirurgisch; de…

 • Regulieren, alternatieven en geloofwaardigheid

  Alternatieve genezers en regulieren denken hetzelfde, maar de richting van hun denken verschilt. Alternatieven zoeken bevestiging van hun opvatting, regulieren eisen ontkenning van hun opvatting. Alternatieven zijn blije mensen als ze weer bevestiging vinden bij een genezen patiënt. Regulieren…

 • Causaliteit

  Voor de dagelijkse praktijk kan het van belang zijn te weten wat de oorzaak van een aandoening is. Patiënten kunnen bijvoorbeeld vragen of hun rookgedrag heeft geleid tot longkanker. Oorzaken van een aandoening kunnen ook gevolgen hebben voor het beleid: benadering van familiair belaste…

 • Wat te doen bij chronische nierschade?

  Chronische nierschade vormt een risicofactor voor het ontstaan van hart- en vaatziekten. Adequate begeleiding kan de prognose verbeteren. Aan de hand van de landelijke Transmurale Afspraak Chronische Nierschade is een groot deel van de zorg in de huisartsenpraktijk te organiseren. De…

 • Hymen imperforatus

  In de huisartsenpraktijk is hymen imperforatus een zeldzame oorzaak van primaire amenorroe. Een goede anamnese en lichamelijk onderzoek kunnen leiden tot de juiste diagnose. De patiënte die wij in deze casus bespreken is een klassiek voorbeeld van deze aangeboren aandoening. Een…

 • Praktijkondersteuning en hypertensie

  In het decembernummer van het Tijdschrift voor praktijkondersteuning kunnen praktijkondersteuners weer een mix van diverse onderwerpen lezen. Twee daarvan gaan over hypertensiezorg. Meggy van Kruijsdijk schrijft over het belang van het onder controle houden van de bloeddruk bij diabetes type 2…

 • Kennistoets: antwoorden

  1.Onjuist / 2. Juist Erythema infectiosum/vijfde ziekte wordt veroorzaakt door het humane parvovirus B19. De besmetting vindt aerogeen plaats via druppelinfectie. De incubatietijd is 7 tot 14 dagen, een week na de besmetting treedt viremie op, die ongeveer 5 dagen duurt en gepaard kan gaan met…

 • (Geen titel)

  De huisarts ziet Lars, 5 jaar, in verband met rode vlekjes en verhoging. Op het kinderdagverblijf van Lars heerst de vijfde ziekte. Moeder wil graag weten of de ziekte van Lars kwaad kan voor haar zwangerschap: zij is nu 18 weken zwanger. Na onderzoek van Lars denkt de huisarts aan een erythema…

 • Samen pijn

  Omgaan met chronische pijn kent vele stijlen, zoals flink doorlopen, het zelf opknappen en niks laten merken. Dat kan neutraal, dat kan demonstratief, om begrip te forceren. Partners van mensen met chronische pijn reageren daarop heel verschillend. Ook partners verschillen in omgaan met narigheid…

Richtlijn

 • Naschrift NHG-Standaard Atriumfibrilleren

  In augustus 2013 is de herziene NHG-Standaard Atriumfibrilleren gepubliceerd in Huisarts en Wetenschap .1 In deze standaard zijn richtlijnen voor het voorschrijven van nieuwe orale anticoagulantia (NOAC’s: apixaban, dabigatran, rivaroxaban) opgenomen. Het beleid is ‘Nee, tenzij’: de NOAC’s…

 • Naschrift NHG-Standaard Pelvic Inflammatory Disease

  Naar aanleiding van de herziening van de NHG-Standaard Het soa-consult is ook de medicamenteuze behandeling van Pelvic Inflammatory Disease (PID) aangepast. Reden is de toenemende resistentie van N. gonorrhoeae. Bij vermoeden van PID bestaat de medicamenteuze behandeling uit ofloxacine 2 dd 400…

 • NHG-Standpunt Bevolkingsonderzoek darmkanker

  In januari 2014 start het bevolkingsonderzoek darmkanker. Het bevolkingsonderzoek wordt uitgevoerd volgens een gedetailleerd draaiboek waarin alle stappen gedetailleerd zijn omschreven. Alle uitkomsten worden vastgelegd in een speciaal ontwikkeld registratiesysteem ColonIS, zodat de opbrengst…