Nieuws

Artsen leverden indrukwekkende verzetsbijdrage tijdens de Tweede Wereldoorlog

Gepubliceerd
11 januari 2011

Doelgroep Geïnteresseerden in de geschiedenis van artsen in de Tweede Wereldoorlog. Inhoud Het boek vertelt aan de hand van ‘petites histoires’ de geschiedenis van artsen in de Tweede Wereldoorlog. Verschillende verhalen van artsen zijn opgetekend en vormen een beeld onder welke omstandigheden zij moesten werken in die periode. Het geeft inzicht in de morele dilemma’s waar zij mee te maken kregen. Enerzijds waren zij betrokken bij het beoordelen van patiënten die op de lijsten voor transport naar de Duitse concentratiekampen stonden, anderzijds werd aan hen ook gevraagd patiënten te verzorgen die nationaal-socialistische sympathieën hadden. De rode lijn in het boek is dat artsen indrukwekkende bijdragen hebben geleverd aan het verzet tegen de Duitse overheersing. Een arts had de mogelijkheid om mensen te redden uit de handen van de Duitsers door bijvoorbeeld valse verklaringen af te geven. Het lukte artsen ook als beroepsgroep eensgezind op te treden, waarbij het van oorsprong verzetsblad Medisch contact een belangrijke rol speelde. Het verzetsblad werd door en onder artsen verspreid en aan de hand van hierin geformuleerde gezamenlijke standpunten konden artsen een blok vormen waar de Duitsers niet omheen konden. Oordeel We naderen het moment dat de oorlogsgeneratie niet meer beschikbaar is om deze overleveringen mondeling aan ons door te geven. Het is dan ook goed dat deze verhalen worden opgeschreven. De verhalen vertellen op een indrukwekkende wijze wat een onmenselijke situaties zich in Nederland hebben voorgedaan en welke rol artsen hebben gespeeld om het leed te verzachten. De vraag die je hierbij kunt stellen is: wie gaat het boek lezen? Het gaat over een specifieke beroepsgroep en bevat geen grote nieuwe inzichten die de historische wereld zullen doen schokken. Tot de lezers zullen dan ook diegenen behoren die uit eigen interesse meer over dit onderwerp willen weten. Ard Kramer

Waardering: **

* zeer matig ** matig *** redelijk, niet heel bijzonder **** goed ***** niet te missen

Reacties

Er zijn nog geen reacties.