Nieuws

Artsen met middelenmisbruik: zoek hulp!

Gepubliceerd
14 juni 2022
Misbruik van middelen komt onder artsen meer voor dan bij de algemene bevolking. Behalve de effecten daarvan op de gezondheid en de kwaliteit van leven van de arts, kan dit ook invloed hebben op de kwaliteit van zorg. Verslaafde artsen zoeken echter niet snel hulp. Een niet-veroordelende, behulpzame collega blijkt motiverend om de eerste stap te zetten. Dat blijkt uit een onderzoek van het Radboud UMC.
0 reacties

Om drempels en motiverende redenen voor het zoeken van hulp bij middelenmisbruik te achterhalen, namen onderzoekers van Radboud UMC een vragenlijst – de hypothetische setting – af bij een panel van artsen. Daarnaast hielden zij semigestructureerde interviews met artsen met middelenmisbruik (arts-patiënten).  

Belemmerende en bevorderende factoren 

In totaal vulden 1685 artsen de vragenlijst in (34% huisartsen, 37% specialisten, 28% sociale artsen). De onderzoekers interviewden 10 arts-patiënten (6 alcohol, 2 opiaten, 1 ketamine en 1 nicotine). Zij verkregen aanvullende informatie van 4 naasten en 7 medewerkers die waren betrokken bij de gezondheidsprogramma’s voor artsen. Daarbij werden de verwachte belemmerende en bevorderende factoren uitgevraagd op het persoonlijke vlak, in het sociale domein en het professionele domein. 

Drempels 

Tweederde van de respondenten verwachtte 1 of meerdere drempels bij het zoeken naar hulp. Zij verwachtten negatieve gevoelens te ervaren (zoals schaamte, angst, onzekerheid) en gevoelens van schuld, falen, machteloosheid en zwakte. Arts-patiënten noemden deze gevoelens vaak in combinatie met de ontkenning van tekenen en symptomen van middelenmisbruik. Daarnaast speelde ook angst voor professionele gevolgen een rol, zoals schorsing of ontslag en melding bij de inspectie. ‘Naar je eigen huisarts stappen vanwege middelenmisbruik voelt gênant, je gaat er liever naartoe vanwege een depressie of rugpijn.’ 

Uitstelgedrag 

Artsen lijken lang uitstelgedrag te vertonen. De gevolgen op professioneel vlak zijn groot en zij hebben eenvoudig toegang tot diverse middelen. Ondersteuning of confrontatie door de werkomgeving blijkt in deze situatie stimulerend te werken, meer dan vanuit de thuisomgeving. Toch ervaren artsen ook een drempel om te starten met behandeling door een negatief beeld van de gezondheidsprogramma’s.  

Steunpunt 

Het KNMG heeft 10 jaar geleden het steunpunt ABS-artsen opgericht. Dit steunpunt is bedoeld voor verslaafde artsen in Nederland en kan motiveren om een behandeling aan te gaan. Bent of kent u een arts met ongezond middelengebruik? Onderneem actie!   

Literatuur

  • Geuijen PM, et al. Barriers and facilitators to seek help for substance use disorder among Dutch physicians: a qualitative study. Eur Addict Res 2022;28:23-32.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen