Lisanne Stolwijk

Lisanne Stolwijk

Lisanne Stolwijk is werkzaam als huisarts. Sinds november 2021 is ze als huisarts-redacteur betrokken bij H&W.

 

Hoe houd je jezelf tijdens je drukke huisartsenwerk op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de wetenschap? Door H&W te lezen! In de spreekkamer voel ik de behoefte naar houvast; waar baseren wij ons medisch handelen op? Met mijn passie voor schrijven en mijn ervaring op het gebied van wetenschap, draag ik graag bij om wetenschappelijk onderbouwde vernieuwingen in de zorg onder de aandacht te brengen.

In de spreekkamer voel ik de behoefte naar houvast, waar baseren wij ons medisch handelen op?

Het enthousiasme voor schrijven zit al van kleins af aan in mij. Tijdens een stage bij Medisch Contact ontdekte ik het medisch schrijven. Wetenschappelijk onderzoek heb ik tijdens mijn promotie bij Neonatologie, Kinderchirurgie en Anesthesiologie gedaan. Dit onderzoek betrof neonaten met een niet-cardiaal geboortedefect, die kort na de geboorte een grote operatie moesten ondergaan. Door te pionieren voor 3 verschillende specialismen, leer je dat de continue vertaalslag maken van opgedane kennis naar het eigen vakgebied een leuke uitdaging is. Als huisarts blijven we op de hoogte van alle specialismen. Waarbij we in de spreekkamer drie verschillende talen leren te spreken, de medisch-wetenschappelijke in de literatuur, als medici onder elkaar en de lekentaal in de spreekkamer.

 

Nu is het als jonge klare mijn missie om ook de jonge huisartsen te blijven betrekken en aan te spreken bij ons blad.

Artikelen