Nieuws

Artsenbezoekers en de kwaliteit van voorschrijfgedrag

Gepubliceerd
10 maart 2006

Enkele Nederlandse onderzoekers gingen bij ongeveer 1500 Zuid-Nederlandse huisartsen het verband na tussen het ontvangen van artsenbezoekers en de kwaliteit van het voorschrijfgedrag. Ook keken ze naar andere activiteiten zoals FTO-overleg. Van de hele set variabelen die ze in de multivariate analyse stopten, bleken er maar twee significant gecorreleerd met mindere kwaliteit van het voorschrijfgedrag: het ontvangen van artsenbezoekers en het praktiseren op het verstedelijkte platteland. Een FTO-overleg of een goede relatie met de apotheker verandert niets aan het voorschrijfgedrag. Ik ben geneigd om de relatie met het verstedelijkte platteland als een toevallige af te doen (type-2-fout), maar die relatie met de industrie zal ongetwijfeld kloppen. Het moet wel gezegd worden dat het een correlationeel onderzoek was, en een correlatie is iets anders dan een causaal verband: misschien ontvangen dokters die kwalitatief minder goed voorschrijven daarom juist wel artsenbezoekers. Hoe dan ook, de verzekeraars kunnen dat onderscheid vaak niet maken, en het zou me dan ook niets verbazen als het FTO-overleg uit de honoreringsstructuur wordt weggestreept, en in het kader van de module M&I wordt vervangen door een bonus op het opschorten van alle contacten met de farmaceutische industrie. Hoewel het bewijs aan de zachte kant is, zou ik er in dit geval niet erg rouwig om zijn. (HS)

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen