Nieuws

Artsenbezoekers verbeteren toepassing richtlijn DVT

Gepubliceerd
25 juli 2017

Huisartsen verwijzen patiënten die mogelijk diep veneuze trombose (DVT) hebben vaak naar de tweede lijn. De NHG-Standaard Diep veneuze trombose en longembolie beveelt echter het gebruik aan van de eerstelijns beslisregel DVT, aangevuld met de D-dimeertest. Utrechtse onderzoekers ontdekten dat een goede implementatiestrategie de toepassing van de richtlijn kan verbeteren.

Zij ontwikkelden een implementatiestrategie die bestond uit artsenbezoeken gericht op educatie, financiële vergoedingen en een periodieke nieuwsbrief. Zij gingen na of deze aanpak zou kunnen bijdragen aan een betere toepassing van de standaard (beslisregel in combinatie met de D-dimeertest) in de dagelijkse praktijk. Aan het onderzoek deden 217 Nederlandse huisartsen mee en er werden 619 patiënten geïncludeerd.

De onderzoekers maten de effectiviteit van de implementatiestrategie door het percentage niet-verwezen patiënten vast te stellen (54%; 336 patiënten). Binnen deze groep zagen zij 1,8% gemiste DVT-cases. Bij 199 patiënten (32%) werd de richtlijn niet goed toegepast.

De onderzoekers zagen ook dat het toepassen van de NHG-Standaard in de onderzoeksgroep steeg van 42 naar 91%. Helaas was een goede vergelijking met een controlegroep niet mogelijk. De controlegroep bestond uit 450 huisartsen, van wie er slechts 32 huisartsen in totaal 62 patiënten includeerden. 

Kingma ACE, et al. Multi-faceted implementation strategy to increase use of a clinical guideline for the diagnosis of deep venous thrombosis in primary care. Fam Pract 2017;34:446-51.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen