Praktijk

Atheroomcysten, excisie en biopten [Kennistoets]

Gepubliceerd
6 augustus 2019
Toets uw kennis
0 reacties
atheroomcyste
De stansmethode is een goed alternatief voor de conventionele excisiemethode om atheroomcysten kleiner dan 2 à 3 cm te verwijderen.
© Wikipedia

1. Arnold et al. beschrijven redenen voor het (ten onrechte) niet opsturen van weefsel voor histologisch onderzoek door de huisarts. De eerste reden is dat huisartsen de aandoening niet als mogelijk maligne herkennen, de tweede is dat histologie ook in de eerste lijn significante kosten met zich meebrengt. Welke reden wordt nog meer genoemd?

a. De NHG-Standaard Verdachte huidafwijkingen kent nauwelijks plaats voor het nemen van biopten.

b. Er wordt gevaren op een eerder (door de specialist) gestelde diagnose.

c. Huisartsen hebben weinig vertrouwen in hun eigen handelen als het gaat om het nemen van biopten.

 

2. Welk percentage van door de huisarts geëxcideerde laesies wordt naar schatting opgestuurd voor pathologisch onderzoek?

a. 20%

b. 40%

c. 60%

d. 80%

 

3. Herkenning van een cutane maligniteit hangt af van de specialist die de beoordeling doet. Uit onderzoek blijkt dat dermatologen in ongeveer 75% en plastisch chirurgen in ongeveer 45% van de gevallen een maligniteit als zodanig herkennen. Welk percentage is correct voor huisartsen?

a. Ongeveer 10%

b. Ongeveer 25%

c. Ongeveer 50%

 

4. Keerveld en Bos vergeleken conventionele excisie met de stansmethode voor het verwijderen van atheroomcystes. Beide methoden geven weinig recidieven en de stansmethode geeft het kleinste litteken. Wat is correct ten aanzien van het aantal complicaties?

a. De stansmethode geeft meer complicaties.

b. De excisiemethode geeft meer complicaties.

c. Beide methoden geven ongeveer evenveel complicaties.

 

5. Keerveld en Bos beschrijven de stansmethode als volgt: middels een stansbiopteur van 3-5 mm wordt een opening gemaakt in de top van de atheroomcyste, waarna de inhoud wordt uitgedrukt en de cystewand wordt verwijderd. Welke maximum diameter van de cystes die hiervoor geschikt zijn beschrijven zij?

a. Maximaal 1 cm

b. Maximaal 2-3 cm

c. Maximaal 5 cm

d. Geen maximum diameter

 

6. De huisarts heeft bij de heer Hamdaoui, 68 jaar, vastgesteld dat er sprake is van een geïnfecteerde atheroomcyste en wil deze ontlasten door middel van incisie. Ze ziet in het dossier dat de heer Hamdaoui tien jaar geleden een hartklepvervanging heeft ondergaan en dat hij een half jaar geleden een stent in de a.iliaca heeft gekregen. Ze vraagt zich af of in dit geval endocarditisprofylaxe is aangewezen voorafgaand aan de ingreep. Welk antwoord is correct?

a. Ja, zowel vanwege hartklep als de stent

b. Ja, vanwege de hartklep

c. Ja, vanwege de stent

d. Nee, endocarditisprofylaxe is niet nodig.

 

7. De huisarts vermoedt dat mevrouw Voorn, 73 jaar, een basaalcelcarcinoom op haar bovenbeen heeft. Hij wil een stansbiopt maken voor onderzoek door de patholoog. De huisarts weet dat het spreiden van de huid noodzakelijk is voor een zo fraai mogelijk cosmetisch resultaat. Welk antwoord is correct ten aanzien van de richting van het spreiden?

a. Altijd spreiden in de richting van de huidlijnen.

b. Altijd spreiden loodrecht op de huidlijnen.

c. De richting is afhankelijk van de locatie, niet van de huidlijnen.

 

8. De aios overlegt met haar opleider over de 80-jarige heer Leermakers. Na anamnese en onderzoek heeft ze het vermoeden dat er sprake is van een basaalcelcarcinoom op zijn neus. Welk beleid is op dit moment aangewezen?

a. Expectatief, controle na 6-12 weken

b. Stansbiopt

c. Diagnostische excisie

d. Verwijzing naar de dermatoloog

 

De kennistoets is gemaakt door Anne Klijnsma, huisarts en toetsdeskundige. Over vragen en antwoorden wordt niet gecorrespondeerd.

Gebruikte bronnen

Excisie? Stuur biopt altijd op, W.P. Arnold, M.L. Hoven-Gondrie, M.C.R.F. van Dijk.

Atheroomcysten sneller verwijderen, A. Keerveld en M.J. Bos.

NHG-Behandelrichtlijn Endocarditis profylaxe. Utrecht: Nederlands Huisartsen Genootschap, 2016.

Baaten GGG, Buis PAJ, Damen Z, et al. NHG-Standaard Verdachte huidafwijkingen.

Antwoorden

1b / 2c / 3b / 4c / 5b / 6b / 7b / 8d

Literatuur

  • Arnold WP, Hoven-Gondrie ML, Van Dijk MCRF. Excisie? Stuur biopt altijd op. Huisarts Wet 2019;62:DOI:10.1007/s12445-019-0223-7
  • Keerveld A, Bos MJ. Atheroomcysten sneller verwijderen. Huisarts Wet 2019;62:DOI:10.1007/s-12445-019-0214-
  • NHG-Behandelrichtlijn Endocarditis profylaxe. Utrecht: Nederlands Huisartsen Genootschap, 2016. https://www.nhg.org/themas/publicaties/nhg-behandelrichtlijn-endocarditis-profylaxe
  • Baaten GGG, Buis PAJ, Damen Z, et al. NHG-Standaard Verdachte huidafwijkingen. https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-verdachte-huidafwijkingen

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen