Nieuws

Autisme

Gepubliceerd
13 november 2009

Doelgroep Ouders, partners, familieleden, hulpverleners, docenten en mensen met autisme. Inhoud Uta Frith is een toponderzoekster op het gebied van autisme. Zij begint haar boek met een aantal casus van patiënten die een vorm van autisme hebben en een korte beschrijving van de kernsymptomen. Vervolgens beschrijft zij de relatief korte geschiedenis van dit ziektebeeld. Het is voor het eerst beschreven in de jaren veertig van de vorige eeuw. Frith toont de lezer de vele gezichten van het autismespectrum en geeft voorbeelden uit film en literatuur over mensen met een autistische stoornis. In een hoofdstuk over de epidemiologie van deze ziektebeelden geeft ze een verklaring voor de opvallende toename. Ook ontzenuwt ze de mythe dat de BMR-vaccinatie een oorzakelijke factor is. De auteur vervolgt met hoofdstukken over het ontstaan van autisme, waarin ze de bekendste theorieën volgt. Van enkele ervan is ze zelf de grondlegster. Er volgen enkele leuke populairwetenschappelijke hoofdstukken, waarin ze een mooie synthese weet te leggen tussen de neurobiologische theorieën en die over sociale communicatie. Ze besluit haar boek met de veelzeggende alinea (pagina 150) dat met wetenschappelijk onderzoek een aantal raadselachtige vragen is beantwoord. Er is echter geen pasklaar antwoord op de vraag hoe de juiste zorg en onderwijs er moeten uitzien. Oordeel Dit is een populairwetenschappelijk boek over het ontstaan van autisme. Ondanks de stijve vertaling, die niet foutloos is, leest het vlot weg. De meeste voorbeelden gaan over mensen met het syndroom van Asperger. In mijn praktijk is PDD-NOS de meest voorkomende diagnose in het autistisch spectrum. Als huisarts zou ik van een inleidend boek over autisme verwachten dat de informatie over vroege diagnostiek beter beschreven en onderbouwd wordt. Verder ontbreekt iedere theorievorming over de begeleiding van kinderen en volwassen. Na lezing heb ik geen nieuwe ideeën over hoe ik moet omgaan met de enkele autistische patiënten in mijn praktijk. Voor mensen met autisme en hun familieleden is dit boek te moeilijk, uitgaand van het niveau van de gemiddelde NHG-Patiëntenbrief. De zinnen zijn te lang, de illustraties onbegrijpelijk. Begrippen als neuron en connectiviteit behoren te worden uitgelegd aan leken. Ik zou het mijn patiënten en hun familieleden niet aanraden. Al met al kleven er teveel nadelen aan dit boek voor beide doelgroepen. De auteur had zich beter op een van beiden kunnen richten. Nu is het vlees noch vis.

Waardering *

* zeer matig ** matig *** redelijk, niet heel bijzonder **** goed ***** niet te missen

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen