Alle nummers
Archief tijdschrift

2009, nummer 12

Jaargang
52

Nieuws

 • ‘Vertel eens…’

  Doelgroep Patiënten en huisartsen. Inhoud Jos van Bemmel, huisarts te Amersfoort, gunt de lezer een kijkje in de hedendaagse praktijk van de huisarts en toont in dit boek zijn bevlogenheid voor het vak. Door zijn ervaringen als tropenarts in Kenia is hij door vallen en opstaan wijs geworden…

 • Heert Dokterprijs 2009

  Elk jaar komt een jury bijeen om het beste onderzoeksartikel te selecteren dat het afgelopen jaar in Huisarts en Wetenschap stond. Aan de auteur(s) van dit artikel reiken zij - traditiegetrouw - op het NHG-Congres de Heert Dokterprijs uit. Dit jaar bestond die jury uit Chris van Weel (voorzitter)…

 • Een leerboek oncologie

  Doelgroep Artsen, geneeskundestudenten en paramedici die met kankerpatiënten in aanraking komen. Inhoud Doel van dit leerboek is het vergroten van de algemene oncologische kennis bij disciplines betrokken bij de begeleiding van kankerpatiënten. Het boek bestaat uit drie delen. Deel A behandelt…

 • Antipyretica onwerkzaam bij koortsconvulsie

  Koortsconvulsies roepen vaak angst op bij ouders. Zij doen van alles om herhaling te voorkomen, zoals het toedienen van paracetamol of andere antipyretica bij koorts. In Finland deed men een elegant factorieel gerandomiseerd onderzoek om het effect van diclofenac rectaal, ibuprofen en…

 • Gedragsstijlen en persoonlijkheidskenmerken

  Doelgroep Huisartsen, praktijkassistentes, praktijkondersteuners. Inhoud De auteur heeft dit boek geschreven vanuit zijn ervaring als huisarts en opleider. Hij doorspekt zijn verhaal met voorbeelden die voor iedere huisarts direct herkenbaar zijn. Om die reden is dit een bruikbaar boek…

 • Internet verbetert astmacontrole en longfunctie

  Internet wordt steeds vaker ingezet bij de monitoring van chronische ziekten. In de regio Leiden onderzocht men het effect van begeleiding via internet bij astma. Uit 37 huisartsenpraktijken en 1 buitenpoli selecteerden de onderzoekers 200 mensen tussen de 18 en 50 jaar oud, die 3 maanden of…

 • Parachute reflex en groenhout fracturen*

  Doelgroep Kinderartsen (in opleiding), huisartsen (in opleiding), algemeen orthopeden (in opleiding), medisch studenten. Inhoud Het boek beschrijft in twintig hoofdstukken de belangrijkste orthopedische aandoeningen bij kinderen, zonder duidelijke volgorde. Het eerste hoofdstuk beschrijft gang…

 • Informatie over screening op CRC beklijft niet

  Er is nog veel onduidelijkheid rondom het populatieonderzoek op colorectaal carcinoom (CRC). In Nederland onderzoekt men al enige tijd hoe een dergelijk bevolkingsonderzoek eruit moet zien. Onlangs verscheen een proefschrift dat de immunochemische faeces occult bloed test (i-FOBT) en de klassieke…

 • Autisme

  Doelgroep Ouders, partners, familieleden, hulpverleners, docenten en mensen met autisme. Inhoud Uta Frith is een toponderzoekster op het gebied van autisme. Zij begint haar boek met een aantal casus van patiënten die een vorm van autisme hebben en een korte beschrijving van de kernsymptomen…

 • Onterecht bezoek aan de huisartsenpost?

  Huisartsenposten zijn een succes: ze worden drukbezocht. Het aantal hulpvragen op huisartsenposten is de laatste jaren echter dusdanig toegenomen dat hulpverleners de hulpvragen op sommige momenten nauwelijks aankunnen. Zij beschouwen 80% van de hulpvragen als niet spoedeisend en daarmee als…

 • Antidepressiva en zelfmanagement bij patiënten met langdurige pijn en depressie

  Pijn is de meest voorkomende lichamelijke klacht, depressie het meest voorkomende mentale probleem. Depressie en pijn komen vaak gelijktijdig voor en hebben een ongunstig effect op de kwaliteit van leven. Antidepressiva zijn een erkende behandeling voor depressie en hebben een gunstige invloed…

 • Topiramaat bij kindermigraine?

  Kindermigraine komt vaker voor dan we denken. Gelukkig valt de duur van de aanvallen meestal mee, een halve dag tot twee dagen. Er zijn weinig kinderen die vrijwel elke week of vaker een migraineaanval hebben. Over die kleine groep gaat dit onderzoek. Er is nauwelijks onderzoek beschikbaar…

 • Prijsbeheersing?

  Vijf jaar vóór de laatste wereldoorlog leerden mijn ouders elkaar kennen. Mijn vader was een mooie, intelligente man die – arm geboren – niet meer dan zes keer een halfjaar lagere school had genoten. Hij was aardappelteler. Mijn moeder was bij hem vergeleken een dame, die zich professioneel bezig…

 • Watermanagement

  In deze H&W treft u een LTA (landelijke transmurale afspraak) aan. Dat is niet de gewoonte, maar voor de nieren maken we een uitzondering. Reden is dat aan deze LTA geen NHG-Standaard ten grondslag ligt. De LTA draagt daarom deels ook het karakter van een standaard: uitgebreide motivatie voor de…

 • Combinatie van corticosteroïden met een vitamine-D-analoog is de meest effectieve behandeling van psoriasis en plaque

  Context Negentig procent van de psoriasispatiënten heeft psoriasis en plaque (psoriasis vulgaris). Psoriasis heeft een chronisch beloop met exacerbaties en remissies en kan lichamelijk én psychisch erg belastend zijn. De NHG-Standaard Psoriasis beveelt na ontschilferende therapie als eerste…

 • Dronk u het afgelopen jaar wel eens 4 of 5 alcoholische eenheden op een dag?

  Het gezegde ‘Je drinkt pas teveel als je meer drinkt dan je eigen huisarts’ lijkt niet meteen geschikt als screeningsinstrument om problematisch alcoholgebruik vast te stellen. Het Amerikaanse National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) beveelt 1 screeningsvraag aan om ongezond…

 • ICS bij matig ernstige pseudokroep: tijd voor onderzoek?

  De NHG-Standaard Acuut hoesten (2003) beveelt eenmalige toediening van corticosteroïden aan bij matig ernstige pseudokroep. De keuze zou gaan tussen orale of intramusculaire toediening van dexametason (0,15 mg/kg) of inhalatie van 2 mg budesonide per jetvernevelaar, dan wel 5 tot 10 pufjes…

Wetenschap

 • Polyfarmacie

  Ouderen hebben een verhoogde kans op polyfarmacie. Polyfarmacie vergroot de kans op ziekenhuisopnames, bijwerkingen en verminderde therapietrouw. Bij polyfarmacie gaat het bijna altijd om cardiovasculaire medicatie. De slechte afstemming in het medicatiebeleid tussen huisarts…

 • Wie het kleine niet eert…

  De meeste vragen waarmee patiënten naar de huisartsenpraktijk komen, gaan over niet ernstige klachten, zoals luchtweginfecties, allerlei soorten vlekjes, hoesten en pijn in de rug. Wij zijn er goed in onze patiënten adequaat bij deze klachten te helpen of hen gerust te stellen. We zien onze…

 • Overmatig gebruik van antibiotica ook in Nederland nog een relevant probleem

  Zoals iedere huisarts weet bestaat er een discrepantie tussen richtlijnen en de dagelijkse praktijk. Dat is ook goed, richtlijnen zijn slechts richtlijnen en moeten vooral niet altijd letterlijk worden toegepast. Flexibiliteit is noodzakelijk, evenals ruimte voor individuele klinische…

 • Antibiotica voor acute hoest: het voorschrijfgedrag van huisartsen in dertien Europese landen

  Acute hoest is één van de klachten waarvoor huisartsen het vaakst antibiotica voorschrijven. Het klinische resultaat is meestal echter mager. In Europa verschilt het voorschrijfgedrag van huisartsen sterk per land. Het is niet voldoende duidelijk of dit samenhangt met verschillen in de…

 • Praten en prikken bij lageluchtweginfecties

  Acute hoest door een lageluchtweginfectie is een van de meest voorkomende redenen voor een bezoek aan de huisarts. Voor deze aandoening schrijven huisartsen vaak antibiotica voor, zonder evident nut voor de patiënt. Diagnostische onzekerheid en patiëntfactoren, zoals verwachtingen en…

 • Calciumgebruik en osteoporose

  De Gezondheidsraad vindt het wenselijk dat vrouwen vanaf 50 jaar en mannen vanaf 70 jaar naast hun gewone voeding dagelijks 10 microgram vitamine D extra gebruiken. Bij onvoldoende blootstelling aan zonlicht of een donkere huidskleur wordt de dosis verdubbeld. De huidige NHG-Standaard…

 • ‘Niet zomaar naar je receptenblokje grijpen’

  Cals volgde een ongebruikelijk traject voor hij arts-in opleiding-tot-huisarts/onderzoeker (aiotho) werd. ‘Eigenlijk ben ik als geneeskundestudent dit onderzoek al ingerold, en was ik dus student-promovendus. Ik ben pas aan de huisartsenopleiding begonnen toen het onderzoek al volop gaande was,…

 • Balans verbeteren

  In dit fraai vormgegeven proefschrift bestudeert bewegingswetenschapper Juha Hijmans de mogelijkheden om met orthesen de balans te verbeteren van mensen met somatosensorische problemen. De twee belangrijkste patiëntengroepen met somatosensorische problemen door een aandoening van het perifere…

Praktijk

 • Landelijke Transmurale Afspraak Chronische nierschade

  De Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) Chronische nierschade gaat over een aandoening die een gevolg is van andere aandoeningen. Naast aangeboren afwijkingen zoals cystenieren vormen hart- en vaatziekten en diabetes mellitus type 2 de belangrijkste oorzaken van nierfunctieverlies, maar het…

 • Een patiënt met angio-oedeem: doorverwijzen of niet?

  Bij veel klachten die de huisarts ziet is een afwachtend beleid gerechtvaardigd, maar sommige aandoeningen ontwikkelen zich acuut en vereisen snel handelen. Angio-oedeem kan zo’n ziektebeeld zijn. Angio-oedeem kan gepaard gaan met bedreigende verschijnselen, zoals stridor en benauwdheid. De…

 • Molluscum contagiosum

  Molluscum contagiosum, of waterwratjes, is een huidaandoening die gepaard gaat met papels en meestal binnen enkele maanden spontaan geneest. De incidentie van molluscum contagiosum (ICPC-code S95) op het spreekuur van de huisarts is voor alle leeftijden 2,2 per 1000 patiënten per jaar. De…

 • De dokter zei

  In onze duopraktijk kunnen de twee dokters verschillende meningen hebben. ‘Dokter Van B. zei dat ik een kuurtje kon krijgen.’ Soms ben ik het daar niet mee eens, maar geef ik toe. Dat kuurtje wordt geschreven. Om te plagen probeer ik het weleens anders. ‘Ben ik grondig oneens met dokter Van B. We…

Richtlijn

 • Landelijke Transmurale Afspraak Chronische nierschade

    Deze LTA geeft richtlijnen voor het beleid bij patiënten bij wie bij urine- of bloedonderzoek een (micro-)albuminurie of verminderde nierfunctie is vastgesteld; op basis van deze LTA kunnen huisartsen, nefrologen en internisten in regionaal verband werkafspraken maken. …