Nieuws

Behandeling acute jichtaanval blijft maatwerk

Gepubliceerd
11 januari 2018
In de behandeling van een acute jichtaanval zijn corticosteroïden en NSAID’s even effectief. De nieuwe NHG-Standaard Artritis adviseert dan ook om voor het middel te kiezen dat het best bij de patiënt past. Een recent literatuuronderzoek bevestigt dit advies. Corticosteroïden lijken weliswaar minder bijwerkingen te geven dan NSAID’s, maar er is onvoldoende bewijs om hiervan een richtlijn te maken.
0 reacties
Nieuwsbericht jicht
Bij een acute jichtaanval adviseert de NHG-Standaard Atritis een vijfdaagse behandeling met prednisolon.
© Oktay Ortakcioglu
De nieuwe NHG-Standaard Artritis adviseert om voor een van beide middelen te kiezen en het beleid primair te laten bepalen door de aanwezigheid van contra-indicaties, met name voor het gebruik van NSAID’s. Dit advies is wat betreft de effectiviteit ingegeven door een beperkt aantal onderzoeken die elkaar soms tegenspreken. Bij het tot stand komen van de standaard was er onvoldoende vergelijkend onderzoek beschikbaar naar de verschillen tussen beide middelen wat betreft bijwerkingen. Het advies van de standaard is daarom gebaseerd op theoretische aannames. Over hetzelfde onderwerp is nu een literatuuronderzoek verschenen. De uitkomsten daarvan liggen in lijn met het advies van de standaard.
 

Medicatie bij jichtaanval

De auteurs van het literatuuronderzoek analyseerden zes RCT’s, waarbij in totaal 817 patiënten waren betrokken. Zij selecteerden drie publicaties waarin bij de behandeling van een acute jichtaanval uitvoerig werd gekeken naar zowel de effectiviteit van corticosteroïden in vergelijking met NSAID’s als naar het bijwerkingenprofiel. De onderzoekers vergeleken de behandeling gedurende vier tot zeven dagen met prednisolon 30 of 35 mg, een eenmalige dosering van 7 mg bethamethason en een eenmalige dosering van 60 mg triamcinolon met een gebruikelijke dosis van verschillende NSAID’s. De gemiddelde follow-upduur was 15 dagen. De diagnose jicht werd in vier trials gesteld op basis van klinische bevindingen en in twee trials aan de hand van een gewrichtspunctie. Om de effectiviteit van de interventies te bepalen, registreerden de onderzoekers verschillende eindpunten. De pijnreductie was zowel op korte termijn (binnen zeven dagen) als op langere termijn gelijk voor corticosteroïden en NSAID’s. De door een arts vastgestelde reactie op de behandeling was eveneens voor beide behandelingen gelijk. Er werden evenmin verschillen gevonden voor de tijd die nodig was om de klachten geheel te laten verdwijnen en de hoeveelheid extra pijnmedicatie die werd ingenomen. Wat betreft de bijwerkingen hadden de corticosteroïdgebruikers 50% minder maagklachten (RR 0,50; 95%-BI 0,27 tot 0,92), 75% minder last van misselijkheid (RR 0,25; 95%-BI 0,11 tot 0,54) en bijna 90% minder last van braken (RR 0,11; 95%-BI 0,02 tot 0,56). Zowel de resultaten over de effectiviteit als over de bijwerkingen vertoonden een aanzienlijke spreiding tussen de verschillende onderzoeken. Om die reden werd de kwaliteit van de onderzoeken laag tot middelmatig gewaardeerd. In geen enkel onderzoek werd gekeken naar het effect van de behandeling op de kwaliteit van leven of de gevolgen voor de nierfunctie.
 

Koers NHG-standaard aanhouden

Ook op basis van dit nieuwe literatuuroverzicht is er geen duidelijk verschil in effectiviteit tussen corticosteroïden of NSAID’s voor de behandeling van een acute jichtaanval. Beide zijn even effectief bij het verminderen van de pijn, zwelling, roodheid, gevoeligheid, functionele beperkingen, duur van de klachten of het gebruik van aanvullende medicatie. Wel blijken corticosteroïden een gunstiger bijwerkingenprofiel te hebben wat betreft maagklachten. Behalve over deze bijwerkingen geven de onderzoeken geen informatie over het risico op hyperglykemie, gastro-intestinale bloedingen, nierfunctiestoornissen of cardiovasculaire bijwerkingen. Hoewel de kennis over deze middelen door drie nieuwe onderzoeken is toegenomen, is de kwaliteit van alle onderzoeken samen onvoldoende om een doorslaggevend advies te formuleren. Gezien de gemiddelde leeftijd van de meeste patiënten blijft daarom de conclusie uit de NHG-Standaard gehandhaafd dat bij een acute jichtaanval een kortdurende behandeling gedurende vijf dagen met 30 mg prednisolon in de meeste gevallen de voorkeur heeft. Gezien de beperkte bewijsvoering blijft het echter een behandeling die op maat geleverd moet worden.

Literatuur

  • 1.Billy CA, Lim RT, Ruospon M, Palmer SC, Strippoli GFM. Corticosteroid or nonsteroidal antiinflammatory drugs for the treatment of acute gout. A systematic review of randomized controlled trials. J Rheumatol. 2017 Aug 1. DOI: 10.3899/jrheum.170137 [epub ahead of print].

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen