Nieuws

Behandelopties bij bursitis van de trochanter

Gepubliceerd
7 september 2011

Nederlands onderzoek beschrijft het effect van corticosteroïdinjecties bij het trochanterpijnsyndroom. Een groep van 120 patiënten in de eerste lijn werd gesplitst in een interventiegroep die een injectie kreeg (40 mg triamcinolonaccetaat met 4 cc lidocaine) en een controlegroep die de gebruikelijke zorg kreeg (pijnstilling zo nodig of fysiotherapie via de vrije toegang). Na 3 maanden gaf 34% van de patiënten in de controlegroep verbetering aan ten opzichte van 55% van de injectiegroep (adjusted OR 2,38; 95%-BI 1,14-5,00; NNT = 5). Na 12 maanden was het verschil tussen controlegroep en interventiegroep nihil: 60% versus 61% (OR 1,05; 95%-BI 0,50-2,27). Ook vonden de onderzoekers geen verschil in bijwerkingen tussen beide behandelopties, behalve kortdurende pijn in het been na de injectie. Het onderzoek leert ons dat injecties met corticosteroïden de klachten van het trochanterpijnsyndroom verminderen in de eerste maanden na de injectie, maar dat het op langere termijn geen verschil maakt. Desondanks wellicht toch de moeite waard om dit als serieuze én zinvolle behandeloptie met de patiënt te bespreken. (Just Eekhof)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen