Nieuws

Benzodiazepinen voor depressie

Gepubliceerd
10 april 2002

Ooit waren de benzodiazepinen hét geneeskundige antwoord op emotionele stoornissen van diverse aard. Het onderscheid tussen angst en depressie werd toen nog niet zo scherp gemaakt als tegenwoordig. De antidepressiva hebben de benzodiazepinen inmiddels voor een belangrijk deel verdrongen, eerst bij depressie en de laatste tijd ook steeds meer bij angststoornissen. De thans gangbare opvattingen luiden dat benzodiazepinen verslavend zijn en het reactievermogen aantasten, en dat huisartsen zich drie keer dienen te bedenken alvorens ze nog voor te schrijven. Uit een recent literatuuroverzicht blijkt echter dat het nuttig is om benzodiazepinen en antidepressiva te combineren bij het begin van de behandeling van een depressie. Uit negen trials blijkt dat patiënten die de combinatie krijgen, de behandeling minder vaak voortijdig stoppen dan patiënten die alleen een antidepressivum krijgen (22 versus 33%) en dat ze sneller herstellen. Het gunstige effect is alleen in de eerste vier weken merkbaar. Er is dus veel voor te zeggen om een benzodiazepine aan een antidepressivum toe te voegen gedurende de eerste weken van de behandeling, zeker als slaapproblemen of angstklachten het beeld completeren. Na vier weken lijkt het verstandig om het middel geleidelijk af te bouwen om afhankelijkheid te voorkomen. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de precieze duur van de behandeling en de snelheid waarmee kan worden afgebouwd. (BT)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.