Nieuws

Beperkt effect psychotherapie bij coronaire hartziekte

Gepubliceerd
11 juli 2017

Acute hartklachten kunnen traumatisch en beangstigend zijn. Bij de behandeling of follow-up worden dan ook geregeld psychologische interventies toegepast. Het effect hiervan is echter klein, en beperkt tot cardiale sterfte en psychische symptomen, maar de kwaliteit van het bewijs is laag.

Artsen bieden mensen met hartaandoeningen geregeld psychotherapie aan, al dan niet als onderdeel van een revalidatieprogramma. Hartklachten, met name acute klachten, kunnen namelijk flinke stress veroorzaken. Ook worden bepaalde psychische ziekten geassocieerd met het ontstaan en aanhouden van hartklachten. Een Cochrane-review bekeek het effect van toegevoegde psychologische behandeling aan de standaardzorg bij mensen met een coronaire hartziekte. Het onderzoek bevatte 35 trials, met in totaal 10.703 patiënten, en had een follow-up van minstens 6 maanden. De meeste patiënten waren man (77%) en hadden recent een myocardinfarct of revascularisatieprocedure ondergaan. De follow-up was meestal een jaar, maar varieerde tussen de 6 maanden en 10,7 jaar. Tien van de 35 trials selecteerden alleen mensen die al een psychische aandoening hadden (meestal depressie) bij de start van de trial.

De resultaten: psychologische behandeling verminderde de sterfte (door alle oorzaken) niet en evenmin het risico op een nieuw infarct of interventie. De behandeling verminderde wel de kans op hartdood, somberheid en angst. De kwaliteit van het bewijs was echter laag door de matige kwaliteit van en heterogeniteit tussen de trials. De auteurs adviseren om te onderzoeken welke vorm van psychotherapie het best werkt, en dan vooral bij de mensen die al psychische klachten hebben. Advies voor de huisarts: bied bij somberheid en angst na hartklachten psychische hulp aan.

Richards SH, et al. Psychological interventions for coronary heart disease. Cochrane Database Syst Rev 2017;4:CD002902.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen