Nieuws

Beste SSRI’s uitgezocht voor gegeneraliseerde angststoornis

Gepubliceerd
20 maart 2019
Duloxetine, pregabaline, venlafaxine en escitalopram zijn de best onderzochte, effectieve en goed verdraagbare medicijnen voor de behandeling van een gegeneraliseerde angststoornis. Dat is de conclusie uit een recente meta-analyse in de Lancet. Andere effectieve medicamenten waren alleen onderzocht in kleinere groepen patiënten of waren minder goed te verdragen dan een placebobehandeling.
2 reacties

De onderzoekers selecteerden alle RCT’s waarin volwassenen met een gegeneraliseerde angststoornis als behandeling een medicament kregen. Ze pasten een zogenaamde netwerk-meta-analyse toe, zodat ze de medicijnen zowel direct als indirect konden vergelijken. De belangrijkste uitkomstmaat was een verandering op de Hamilton Anxiety Scale (HAM-A) (spreiding 0-56).

In 89 RCT’s kregen in totaal 25440 patiënten 22 verschillende medicijnen. Bij 63 RCT’s (71%) vergeleken de onderzoekers de behandeling met een placebo en 45 onderzoeken (51%) vergeleken meerdere medicijnen met elkaar. De mediane follow-upduur was acht weken. Duloxetine (gemiddeld verschil (MD) -3,13, 95%-BI -4,13 tot -2,13), pregabaline (MD -2,79, 95%-BI -3,69 tot -1,91), venlafaxine (MD -2,69, 95%-BI -3,50 tot -1,89) en escitalopram (MD -2,45, 95%-BI -3,27 tot -1,63) waren effectiever dan een placebo in grote onderzoeken en waren goed te verdragen door patiënten. Mirtazapine, sertraline, fluoxetine, buspiron en agomelatine waren ook effectief en goed te verdragen, maar dat bleek alleen uit kleinere onderzoeken. Patiënten verdroegen quetiapine, benzodiazepines en paroxetine minder goed dan een placebo, al had quetiapine wel relatief het grootste effect op de angstklachten.

De NHG-Standaard Angst stelt dat SSRI’s onderling gelijkwaardig zijn. Op basis van deze resultaten hebben duloxetine, pregabaline, venlafaxine of escitalopram de voorkeur. Het is belangrijk om bij de keuze rekening te houden met de individuele kenmerken van de patiënt en ervaring op te bouwen met een beperkt aantal SSRI’s.

Literatuur

  • Slee A. et al. Pharmacological treatments for generalised anxiety disorder: a systematic review and network meta-analysis. Lancet 2019 Jan 31. pii: S0140-6736(18)31793-8.

Reacties (2)

Vincent van Vugt 16 mei 2019

Beste Kees van Moorsel,

U heeft inderdaad gelijk, pregabaline is geen SSRI. In het artikel is gekeken naar alle medicamenten die gebruikt worden in de behandeling van gegeneraliseerde angststoornissen. Er staat ook niet letterlijk in de tekst dat pregabaline een SSRI is, maar de kop en de eerste zin van de laatste alinea impliceren dit (ten onrechte) wel. De NHG-standaard raadt inderdaad aan om in principe te kiezen voor een SSRI en venlafaxine en escitalopram bleken in deze meta-analyse de best onderzochte, effectieve en goed verdraagbare SSRIs.

Kees van Moorsel 12 mei 2019

Pregabaline is volgens mij een antiepilepticum en geen antidepressivum. En dus geen ssri. En in mijn perceptie dus geen optie bij een gegeneraliseerde angststoornis. Of mis ik nu iets?

Verder lezen