Nieuws

Beter inschatten behandeleffecten bij chronische aandoeningen

Gepubliceerd
24 april 2020
Huisartsen blijken bij chronische aandoeningen zowel de positieve als negatieve effecten van behandelingen te overschatten, zo blijkt uit Brits onderzoek. Zij erkennen hun beperkte expertise hierin. Om accurater met de patiënt over de behandelkeuzes te kunnen beslissen, zouden huisartsen over beter toegankelijke risico-informatie moeten beschikken.
0 reacties

In het Verenigd Koninkrijk deden 443 huisartsen mee aan een online survey over 13 huisartsgeneeskundige interventies, met 17 belangrijke uitkomsten bij 10 chronische aandoeningen. Gemiddeld zat slechts 23% van de huisartsen 3% of minder van de correcte absolute risicoreductie af. Per vraag liep het percentage correcte antwoorden sterk uiteen: van 10,4% bij de vraag over het risico op een grote bloeding bij gebruik van anticoagulantia tot 55,6% bij de vraag over het effect van een strakkere glykemische controle op microvasculaire diabetische uitkomsten. In 88% van de gevallen werd de risicoreductie overschat en in 9% onderschat, ongeacht of het ging om een verminderde kans op een ziekte-effect, zoals een bloeding, of om een verlaagd risico op een bijwerking. Bij navraag gaf 65% van de huisartsen aan (erg) weinig vertrouwen te hebben in hun kennis op dit terrein. 

Samen beslissen vraagt om accurate kennis over de te verwachten winst van de behandeling naast een juiste inschatting van de kans op bijwerkingen. Die is nu onvoldoende aanwezig. De auteurs pleiten voor beter beschikbare informatiebronnen met heldere, kwantitatieve informatie over voor- en nadelen van behandelingen. Als we ervan uitgaan dat Nederlandse huisartsen zich net zo bewust zijn van hun beperkte kennis als hun Britse collega’s, dan zouden zij gebaat zijn bij meer risico-informatie bij de richtlijnen. De keuzehulp bij de PSA-screening en de risicotabel voor hart- en vaatziekten zijn daarvan mooie voorbeelden.

Literatuur

  • Treadwell JS, et al. GPs’ understanding of the benefits and harms of treatments for long-term conditions: an online survey. BJGP Open 2020 Mar 4. DOI: 10.3399/bjgpopen20X101016 [Epub ahead of print].

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen