Nieuws

Bewegen remt dementie niet

Gepubliceerd
13 juli 2018
Een bewegingsprogramma voor patiënten met milde tot matige dementie is niet effectief om cognitieve functies te verbeteren. Dat is de opmerkelijke conclusie uit een Brits onderzoek. Bewegen verbetert wel de fysieke conditie.
0 reacties

Naar aanleiding van conflicterende resultaten uit een Cochrane-review van 2015 deden Britse onderzoekers een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek naar het effect van beweging op cognitieve functies bij patiënten met dementie. Lamb et al. selecteerden patiënten via geheugenpoli’s van verschillende ziekenhuizen, NIHR-dementieregisters en huisartsenpraktijken. De inclusiecriteria waren milde tot matige dementie (DSM-IV) met een MMSE groter dan 10, zitfunctie en minimale loopafstand van drie meter. De onderzoekers verdeelden de patiënten in een ratio van 2:1 over groepen die de bewegingsinterventie of gebruikelijke zorg kregen. De gestandaardiseerde interventie betrof vier maanden sporten onder supervisie in groepsverband, gevolgd door acht maanden ondersteuning bij zelfstandig sporten

Na 6 en 12 maanden evalueerden zij de interventie met de Alzheimer’s Disease Assessment Scale-Cognitive subscale (ADAS-cog 11-itemschaal, score 0 tot 70). Met bijna 85% follow-updata vonden de onderzoekers dat het gemiddelde groepsverschil van de ADAS-cog kleiner was dan het vooraf gestelde minimumverschil (+ 2,45 ADAS-cog-punten). Het groepsverschil bleek -1,4 maar dit negatieve verschil werd niet klinisch relevant geacht ten nadele van de interventie. De fysieke conditie verbeterde wel iets (6-minutenwandeltest groepsverschil 18,1 meter; 95%-BI 11,6 tot 24,6 meter), maar deze uitkomst was niet klinisch relevant.

De NHG-Standaard Dementie baseert zich op een systematisch literatuuroverzicht uit 2008, waaruit een gunstig maar klein effect bleek op motorische functies en auditieve aandacht (effectgrootte 1,17 en 0,50). Daarom adviseert de standaard fysieke activiteit ter preventie van dementie, met name bij inactieve ouderen. Lamb et al. zetten daar vraagtekens bij. Moet u ouderen met dementie nu afraden om te gaan bewegen? Dat zeker niet, bewegen heeft genoeg andere positieve gezondheidseffecten – zoals op de fysieke conditie, het mentaal welzijn en bij CVRM – maar het geheugen wordt er blijkens dit onderzoek niet beter van.

Literatuur

  • 1. Lamb SE, et al. Dementia And Physical Activity (DAPA) trial of moderate to high intensity exercise training for people with dementia: randomised controlled trial. BMJ 2018;361:k1675.
  • 2. Forbes D, et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev 2015;4:CD006489.
  • 3. Angevaren M, et al. Physical activity and enhanced fitness to improve cognitive function in older people without known cognitive impairment. Cochrane Database Syst Rev 2008;3:CD005381.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen