Loes Wouters

Loes Wouters

Loes Wouters is werkzaam als waarnemend huisarts en maakt sinds december 2023 onderdeel uit van de huisartsredactie van Huisarts & Wetenschap. Tot december 2023 had zij zitting in de Raad van Advies van H&W. 

 

Loes: "H&W brengt wetenschap op een toegankelijke manier naar collega-huisartsen en ik vind het leuk hieraan bij te dragen. Voor mij begon deze bijdrage als gastredactielid bij twee themanummers en het schrijven van nieuwsberichten. Toen ik de kans vervolgens kreeg zitting te nemen in de Raad van Advies, was ik meteen enthousiast om mee te denken over de koers van het blad. Fantastisch hoe H&W in korte tijd veranderd is van een blad met veel tekst naar een multimediaal product!"

Artikelen