Nieuws

Beweging blijft zinvol voor demente mensen

Gepubliceerd
10 maart 2020
Bewegen is goed voor de gezondheid, maar helpt bewegen ook bij mensen die al dement zijn om verdere fysieke en cognitieve achteruitgang te beperken? Uit Nederlands onderzoek onder dementerende mensen blijkt dat beweegtraining helpt om de loopsnelheid te verhogen, maar training beperkt de cognitieve achteruitgang niet.
0 reacties

Onderzoekers bekeken de meerwaarde van een bewegingsmodule boven op de reguliere dagactiviteiten binnen dagverblijven en verpleeghuizen. Zij deden dat in een interventieonderzoek onder 69 dementerende mensen (gemiddelde leeftijd 82,3 jaar; MMSE 20,6).

De gesuperviseerde interventie bestond uit driemaal per week een wandeling van 30 minuten of korte krachtoefeningen voor de benen. De primaire uitkomstmaten waren de testuitslagen op vijf fysieke en zeven cognitieve functietesten na 24 weken. Daarbij liep 38% van de interventiegroep en 13% van de controlegroep sneller dan bij aanvang van het onderzoek, waarbij de interventiegroep gemiddeld 0,05 m/s sneller liep dan de controlegroep (p < 0,001). De interventiegroep scoorde ook beter op andere fysieke functietesten, maar deze uitkomsten waren niet significant. De interventie had geen invloed op de cognitieve testuitslagen. Twaalf weken na het onderzoek waren de positieve effecten op de loopsnelheid verdwenen (interventiegroep -0,09 m/s versus controlegroep -0,06 m/s).

De beperkingen van het onderzoek zijn het verschil in uitval tussen het aantal gerandomiseerde (n = 91) en geanalyseerde deelnemers (n = 69) en het verschil in baseline waarbij de deelnemers in de interventiegroep al sneller liepen en minder vaak een loophulpmiddel hadden. 

Bewegingsoefeningen verhogen de loopsnelheid bij demente mensen, maar beperken de cognitieve achteruitgang niet. Wel moeten mensen blijven bewegen. Het onderzoek ondersteunt de NHG-Standaard Dementie die adviseert om lichamelijke activiteiten te kiezen die passen bij het dagelijks leven van de patiënt en mantelzorger. De onderzoekers presenteren op de website van het Kenniscentrum Sport & Bewegen een nuttige beweeggids voor (mantel)verzorgers, met praktische filmpjes die helpen om fysieke en ADL-functies zo lang mogelijk te behouden.

Literatuur

  • Sanders L. Efficacy of exercise for functional outcomes in older persons with dementia. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, 2019 [proefschrift].

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen