Nieuws

Bewegingsmeters bij chronische aandoeningen

Gepubliceerd
2 juli 2019
Patiënten met een chronische aandoening geven aan dat een bewegingsmeter inzicht geeft in hun bewegingspatroon en hen motiveert om meer te bewegen. Deze bevindingen zijn positief, maar de bewegingsmeters behoeven op een aantal punten nog wel verbetering. Dat is de conclusie van een klein, kwalitatief, Nederlands onderzoek.
0 reacties

Bewegingsmeters hebben de afgelopen jaren veel aan populariteit gewonnen en hebben een potentiële meerwaarde bij chronische aandoeningen. In dit kwalitatieve pilotonderzoek werden via fysiotherapeuten – de begeleiders bij uitstek van bewegen – de ervaringen onderzocht van 29 patiënten met veelvoorkomende chronische ziekten (zoals COPD of hart- en vaatziekten). De onderzoekers vroegen hen één van de acht verschillende commerciële bewegingsmeters gedurende minimaal een week te dragen. De patiënten kregen de meters zonder verdere instructie via de fysiotherapeuten. De onderzoekers verzamelden data via interviews en via een focusgroep, en analyseerden deze met de Framework analysetechniek.

Volgens de onderzoekers hebben de meeste patiënten de bewegingsmeters als prettig ervaren. De bewegingsmeters gaven inzicht in hun bewegingspatroon en motiveerden hen om hun bewegingsdoelstelling te halen. Wel hadden de proefpersonen een aantal kritische noten. Zo was er geen overzichtelijke informatie te vinden over de verschillende bewegingsmeters, vonden veel patiënten de meters (te) ingewikkeld in gebruik en was er frustratie over het gebrek aan accuratesse van de meters. Het was opvallend dat geen enkele deelnemer de metingen besprak met zijn fysiotherapeut.

De beperkingen van het onderzoek zijn de kleine onderzoekspopulatie en de korte onderzoeksduur. Daarnaast geven de onderzoekers zelf aan dat bijna geen enkele onderzochte meter meer beschikbaar is, als gevolg van de snelle ontwikkelingen bij fabrikanten.

Desondanks blijven de auteurs overwegend positief over de bewegingsmeters. Mocht u als huisarts, al dan niet in combinatie met de fysiotherapeut, de bewegingsmeters willen gebruiken in de dagelijkse praktijk, dan is het raadzaam om bovenstaande aandachtspunten mee te nemen in uw plan van aanpak.

Literatuur

  • Ummels D, et al. Patients’ experiences with commercially available activity trackers embedded in physiotherapy treatment. Disabil Rehabil 2019 Apr 11. DOI: 10.1080/09638288.2019.1590470 [epub ahead of print].

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen