Nieuws

Bij de kapper

Gepubliceerd
11 januari 2011

Hoe kun je een populatie bereiken die niet of nauwelijks bij de huisarts komt, maar mogelijk wel een hoge bloeddruk heeft? In de Verenigde Staten is dit al enige jaren een hot item, met name als het gaat om het zwarte volksdeel. Kerken lijken een mooie ingang, maar mannen zijn daar ondervertegenwoordigd, terwijl onontdekte hypertensie juist bij mannen het meest voorkomt.
Victor et al. voerden een cluster randomised trial uit in zeventien kapperszaken in Texas. In alle zaken werd gedurende tien weken een bloeddrukmeting aangeboden aan alle klanten. Daarna werden de kappers gerandomiseerd: acht zaken deelden folders uit met informatie over hoge bloeddruk, negen zaken gingen door met het aanbieden van bloeddrukmetingen met, indien geïndiceerd, doorverwijzing naar een echte dokter. Zowel de kappers als hun klanten ontvingen een beloning per uitgevoerde bloeddrukcontrole of verwijzing.
De follow-upduur was 10 maanden; de primaire uitkomstmaat was het percentage mannen bij wie de bloeddruk onder controle was. Per kapperszaak werden 75-77 patiënten geïncludeerd. In de interventiegroep bleek na 10 maanden follow-up bij meer patiënten de bloeddruk onder controle te zijn dan in de controlegroep (20% versus 11% verbetering, verschil 9%, p = 0,03 na correctie voor covariaten). De onderzoekers berekenden opbrengsten en kosten en stelden vast dat de interventie zeer kosteneffectief is. Wie bedenkt een goede Nederlandse variant? (Hans van der Wouden)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen