Praktijk

Bij de LESA Visuele stoornissen bij kinderen en jongeren

Gepubliceerd
6 juli 2010

Huisartsen hebben meestal indirect te maken met visusstoornissen van kinderen en jongeren. De Jeugdgezondheidszorg screent kinderen op visusproblemen, de huisarts is vaak alleen betrokken bij de verwijzing. Dat geldt vooral als de huisarts geen refractieonderzoek doet. Kinderen tot zes jaar vallen onder het protocol van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Bij kinderen boven de zes komen alleen bepaalde risicogroepen in aanmerking voor oogheelkundig onderzoek. Die staan omschreven in deze LESA. Nieuw in de procedure is het rechtstreeks verwijzen door de JGZ-arts naar de oogarts of orthoptiste. Dat vraagt om afstemming tussen de JGZ en de huisarts. Bij deze afstemming wordt het Elektronisch Kinddossier node gemist. Als onderdeel van de implementatie worden nieuwe NHG-Patiëntenbrieven gemaakt: Scheelzien, Lui oog en Refractieafwijkingen (www.nhg.org). Verder is er een scholingsmodule in ontwikkeling om op termijn de samenwerking tussen huisartsen en jeugdartsen extra input te geven.

In H&W is ruimte gereserveerd voor de implementatie van onderwerpen die elders in het nummer worden besproken. Louwrens Boomsma vat de NHG-inbreng samen (l.boomsma@nhg.org).

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen