Nieuws

Bisfosfonaten zijn effectief bij borstkanker

Gepubliceerd
20 december 2017

Bisfosfonaten verminderen het risico op botmetastasen en dragen bij aan een betere overleving van vrouwen met borstkanker als er nog geen uitzaaiingen zijn. Bij vrouwen die al botmetastasen hebben, vertragen bisfosfonaten het optreden van botklachten en verminderen ze de bestaande pijnklachten. Dat blijkt uit een recente Cochrane-review.

De auteurs includeerden in totaal 44 RCT’s met ruim 37.000 patiënten. Vrouwen met een mammacarcinoom zonder metastasen hebben, in vergelijking met placebo of geen behandeling, 14% minder kans op botmetastasen als zij bisfosfonaten krijgen (RR 0,86; 95%-BI 0,75 tot 0,99; p = 0,03). In tegenstelling tot premenopauzale vrouwen leven postmenopauzale vrouwen die bisfosfonaten gebruiken 13% langer (HR 0,77; 95%-BI 0,66 tot 0,90; p = 0,001) dan niet-gebruikers en hebben ze 18% minder kans op een recidief (HR 0,82; 95%-BI 0,74 tot 0,91; p < 0,001). Bij vrouwen met metastasen is er geen effect van bisfosfonaten op overleving, noch op het optreden van botmetastasen. Bij deze vrouwen zorgen bisfosfonaten echter wel voor uitstel van pijnklachten of botbreuken met 40% (HR 1,43; 95%-BI 1,29 tot 1,58; p < 0,00001). Mogelijk is de kwaliteit van leven hierdoor iets beter.

Het dient wel opgemerkt te worden dat bisfosfonaten alleen geregistreerd staan voor de behandeling van osteoporose. In feite is er sprake van off-labelgebruik als een arts het middel voorschrijft met als doel de prognose van mammacarcinoom bij vrouwen zonder uitzaaiing te verbeteren en klachten bij vrouwen met botmetastasen te verminderen. De voorschrijver, meestal de oncoloog, moet dit met de patiënt bespreken, hierover een notitie in het dossier maken en het tevens aan de apotheker melden.

O’Carrigan B, et al. Bisphosphonates and other bone agents for breast cancer. Cochrane Database Syst Rev 2017;10:CD003474.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen