Nieuws

BNP waardevol bij diagnostiek hartfalen

Gepubliceerd
10 augustus 2011

Nederlandse en Engelse onderzoekers bekeken een groep van 276 patiënten bij wie de huisarts hartfalen vermoedde. Bij ruim 30% was hier inderdaad sprake van. Het klinische model bestond uit leeftijd, geslacht, bekende hartvaataandoening, diabetes, orthopnoe, verhoogde centraal veneuze druk (CVD), crepitaties, pitting oedeem en een S3 galop. Dit leverde een c-statistic op (een maat voor het discriminerend vermogen met een range van 0,5 tot 1,0) van 0,78. Toevoeging van het BNP-gehalte deed de c-statistic stijgen naar 0,91. ECG of thorax voegden hieraan niets toe. Overigens blijft het probleem dat ook zeer lage BNP-waardes (BNP &lt 100) hartfalen niet uitsluiten, en zeer hoge waardes (> 400) niet altijd hartfalen betekenen. Maar dat wisten we al. Opvallend was dat in dit onderzoek een kwart van de patiënten met hartfalen een normaal ECG had. Dat lijkt veel meer dan steeds wordt aangenomen. Al met al niet direct een reden om de NHG-Standaard te wijzigen. (Henk Schers)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen