Nieuws

Boek over kleine kinderkwalen onmisbaar

Gepubliceerd
11 januari 2011

Doelgroep Huisartsen (in opleiding), jeugdartsen, consultatiebureauartsen, kinderartsen. Inhoud Deze tweede druk beschrijft 133 kleine kwalen bij kinderen, wat er 26 meer zijn dan in de eerste druk. Het boek volgt voor elke kwaal een vast stramien: korte hoofdstukken definitie, etiologie, epidemiologie, waarmee komt de patiënt, anamnese, onderzoek, aanvullend onderzoek, beleid en verwijzen. Externe referenten beoordeelden alle hoofdstukken, waarvan de literatuurlijsten geactualiseerd zijn. De hoofdstukken zijn afgestemd op richtlijnen van zowel het NHG als van de diverse specialistenverenigingen. Elk hoofdstuk wordt voorafgegaan door een samenvatting van de kernpunten van de kleine kwaal. Ook kent elk hoofdstuk een gearceerde plek die aangeeft welk bewijs er bestaat voor de geadviseerde behandeling. Een zeer prettige verbetering is dat in de nieuwe druk de foto’s in het hoofdstuk zelf staan afgedrukt en niet meer als een bijlage achterin. De foto’s zijn zeer goed gekozen en van goede kwaliteit. Veel (huis)artsen gebruiken Google om hiaten in de kennis in te vullen. Bij een proef op de som bleek het veel makkelijker wetenschappelijk onderbouwde informatie uit het boek Kleine Kwalen bij kinderen te halen dan via internet. Mede door de compacte heldere hoofdstukken en het goede register is lezen en opzoeken een eenvoudige bezigheid. Oordeel Het is een zeer overzichtelijk, goed geschreven en prettig leesbaar boek geworden. Bij herlezen valt weer op hoe prettig het is om voor de dagelijkse praktijk een dergelijk boek binnen handbereik te hebben. Dat de hoofdstukken eenheid uitstralen is een grote prestatie van de redactie, gezien de grote hoeveelheid auteurs die een bijdrage leverden. Het boek lijkt een must voor alle huisartsen(opleiding)praktijken, en zeker voor alle huisartsen in opleiding. Mijns inziens kan dit boek het overleg tussen huisartsen, consultatiebureauartsen en kinderartsen vergemakkelijken indien genoemde groepen het goed zouden doornemen. Kortom: een uitstekend huisartsgeneeskundig boek voor een zeer aanvaardbare prijs. Meike Bruinsma

Waardering: *****

* zeer matig ** matig *** redelijk, niet heel bijzonder **** goed ***** niet te missen

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen