Nieuws

Borstvoeding beschermt tegen overgewicht

Gepubliceerd
10 juli 2005

Borstvoeding beschermt tegen overgewicht op latere leeftijd. Dat is de opmerkelijk conclusie van Engelse onderzoekers.1 De onderzoekers voerden een uitgebreide systematische review uit om het verband tussen borstvoeding en overgewicht te onderzoeken. In totaal vonden ze 61 onderzoeken die dit verband bestudeerden. De onderzoekers sloten 28 onderzoeken in (bijna 300.000 patiënten) en berekenden een gepoolde odds-ratio van 0,87 (95%-BI 0,85-0,89). Deze omgekeerde relatie tussen borstvoeding en overgewicht was vooral sterk in de kleinere onderzoeken (minder dan 500 patiënten), maar hield ook in de grotere onderzoeken (meer dan 500 patiënten) stand. Zes onderzoeken corrigeerden voor verstorende factoren, zoals overgewicht bij ouders, roken van moeder en sociale klasse. In deze onderzoeken was de relatie borstvoeding en overgewicht beduidend minder, maar nog steeds aanwezig (OR 0,93; 95%-BI 0,88-0,99). De biologische oorzaak voor de gevonden relatie is ook voor de onderzoekers nog onduidelijk. In een andere recente systematische literatuur review vonden onderzoekers al dat kinderen die borstvoeding kregen op latere leeftijd een iets lagere systolische (-1,4 mmHg; 95%-BI –2,2-0,6) en diastolische bloeddruk hadden (-2,3 mmHg; 95%-BI –0,9-0,04).² Hoewel dit effect minimaal is, wijzen de onderzoekers erop dat dit op populatieniveau toch belangrijke consequenties heeft voor de cardiovasculaire gezondheid. Genoeg redenen dus om aanstaande moeders borstvoeding te adviseren. (Tim olde Hartman)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen