Wetenschap

Burgers over kernwaarden en kerntaken huisarts

Op initiatief van partijen binnen de huisartsenzorg zijn in 2018 de kernwaarden en kerntaken van de
huisarts(enzorg) herijkt. Hoe kijken burgers aan tegen die kernwaarden en kerntaken?