Nieuws

Cannabis past subjectieve pijnervaring aan

Gepubliceerd
6 maart 2019
Een meta-analyse van onderzoekers uit Amerika suggereert dat het positieve effect dat cannabis in sommige gevallen op pijn heeft voornamelijk op affectieve adaptatie, dat wil zeggen de subjectieve ervaring, berust. Zij zagen geen effecten van cannabis op het sensorische mechanisme van pijn.
0 reacties

De onderzoekers includeerden achttien placebogecontroleerde onderzoeken met in totaal 442 patiënten. De onderzoeken pasten cannabis op verschillende manieren toe (elf keer capsules, zeven keer inhalatie, eenmaal pleister; één onderzoek vergeleek twee middelen). De onderzoeken maakten gebruik van experimentele pijnprikkels en keken naar een vijftal parameters van pijn. De onderzoekers drukten de samengenomen resultaten met ‘Hedges g’ uit in effectgroottes.

De pijngrens werd iets hoger (Hedges g = 0,186; 95%-BI 0,054 tot 0,318; p = 0,006) en de pijntolerantie nam iets af (Hedges g = 0,225; 95%-BI 0,015 tot 0,436; p = 0,04), net als het onaangename pijngevoel (Hedges g = 0,288; 95%-BI 0,104 tot 0,472; p = 0,002). De onderzoekers zagen geen significante vermindering van de pijnintensiteit, noch een significante reductie van de mechanische hyperalgesie (pijngevoel van een tweede prikkel, zoals borstelen in het experimentele pijngebied).

Volgens de auteurs heeft cannabis geen significant effect op de sensorische verwerking van pijn, maar alleen op de subjectieve ervaring daarvan. Hoewel pijn een moeilijk te objectiveren concept blijft, lijkt deze analyse een mogelijk verklaring te geven voor de soms positief ervaren werking van cannabis op pijnklachten. Inzichten in het werkingsmechanisme kunnen artsen gebruiken bij de voorlichting aan de patiënt, als eventuele toevoeging aan het NHG-standpunt ten aanzien van cannabis.

Literatuur

  • De Vita MJ, Moskal D, Maisto SA, Ansell EB. Association of cannabinoid administration with experimental pain in healthy adults: a systematic review and meta-analysis. JAMA Psychiatr 2018;75:1118-27.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen