Nieuws

Herstel na staken cannabisgebruik

Gepubliceerd
9 januari 2019
Als jongeren langer dan 72 uur zijn gestopt met gebruik van cannabis zijn er geen verschillen meer in cognitieve functies tussen hen en niet-gebruikers. Dat concluderen onderzoekers die een meta-analyse uitvoerden onder frequente cannabisgebruikers.
0 reacties

Er werden al eerder kleine onderzoeken gedaan naar de kortetermijneffecten van cannabis op de cognitieve functies van volwassen gebruikers en die lieten wisselende resultaten zien. In deze meta-analyse keken de onderzoekers naar jongere gebruikers. Zij selecteerden 69 internationale onderzoeken uit de periode van 1973 tot 2017, met in totaal 2152 adolescenten tot 26 jaar die frequent of problematisch cannabisgebruik vertoonden.

Aangezien de cognitieve functies op uiteenlopende manieren werden bepaald, vergeleken de onderzoekers alleen de effectgroottes van de onderzoeken. Daarbij zagen zij kleine, significante, negatieve effecten op de cognitie wanneer de meting kort na gebruik van cannabis plaatsvond. Bij de 15 onderzoeken die een abstinentieperiode van 72 uur in acht namen, waren er geen cognitieve verschillen meer tussen gebruikers en niet-gebruikers (d = -0,08; 95%-BI -0,22 tot 0,07). Ook vergelijkingen tussen subgroepen op basis van kenmerken als vroege/late beginners, leeftijd en alcoholgebruik lieten geen verschillen zien.

De auteurs benadrukken dat de resultaten van hun onderzoek niet de risico’s wegnemen van langdurig gebruik, zoals longschade of verslaving. Binnen het Nederlandse gedoogklimaat kunnen deze resultaten echter wel informatief zijn voor ouders. Het gebruik van een joint, mits tijdig gestaakt, zal geen invloed hebben op het te maken examen.

Literatuur

  • Scott JC, et al. Association of cannabis with cognitive functioning in adolescents and young adults. JAMA Psychiatry 2018;75:585-95.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen