Nieuws

Casemanagement na ontslag uit het ziekenhuis

Gepubliceerd
10 januari 2007

Een verpleegkundige die bij kwetsbare patiënten na ontslag uit het ziekenhuis een zorgplan voor thuis opstelt en thuis ook zorg op maat levert – dat moet wel effectief zijn, zou je denken. Het is in een RCT onderzocht, maar helaas kon de effectiviteit niet bewezen worden. Een groep van 78 patiënten met multimorbiditeit kreeg na ontslag uit het ziekenhuis zorg op maat, afhankelijk van de individuele behoefte. Deze zorg kon bestaan uit coördinatie en afstemming tussen hulpverleners, leefstijladviezen, aandacht voor therapietrouw, zelfmanagement, psychosociale ondersteuning – ook van de mantelzorgers tijdens een of meer huisbezoeken. In vergelijking met de controlegroep was er geen verschil in de frequentie van heropnames, nieuwe verwijzingen, kwaliteit van leven of psychisch functioneren. Volgens Corine Latour, die deze RCT uitvoerde in het kader van haar promotieonderzoek, leidt zorg op maat tot meer bewustwording van problemen en beperkingen en kon daarom geen effect worden aangetoond. Ook bleek de samenwerking met de huisartsen te wensen over te laten. Toch is volgens Latour zorg op maat het beste antwoord op de problemen van patiënten met multimorbiditeit; ziektespecifieke zorgprogramma’s schieten bij hen tekort. (FS)

Literatuur

  • 1.Latour CHM. Co-ordination of care for the complex medically ill [Proefschrift]. Amsterdam: Vrije Universiteit, 2006.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen