Nieuws

Chocolade op recept

Gepubliceerd
28 december 2018
Over voeding en cardiovasculaire ziekten is veel geschreven, maar over het effect van chocolade bestaat geen eenduidige conclusie. Uit een meta-analyse van 23 prospectieve onderzoeken komt naar voren dat wekelijkse consumptie van minder dan 100 gram chocolade het risico op cardiovasculaire ziekten verlaagt. Consumptie van 45 gram per week heeft het meeste effect, met een relatief risico van 0,89 (95%-BI 0,85 tot 0,93).
0 reacties

De onderzoekers gingen de relatieve risico’s na van wekelijkse consumptie van chocolade op incidentie en mortaliteit van cardiovasculaire ziekten bij in totaal 40.5304 deelnemers met 35.093 cardiovasculaire ziekten. Zij berekenden met een random-effectmodel de relatieve risico’s van de hoogste en laagste wekelijkse consumptie en van 20 gram per week, waarna zij de gegevens poolden voor een lineaire associatie.

Het gemiddelde relatieve risico voor hoge versus lage chocolade-inname was 0,88 (95%-BI 0,85 tot 0,91) op alle cardiovasculaire ziekten. Het grootste beschermende effect van chocolade trad op bij het krijgen van een bloedig CVA, met een relatief risico van 0,83 (95%-BI 0,71 tot 0,97). De onderzoekers vonden geen verschil in risico’s tussen mannen en vrouwen. Een beperking van het onderzoek is dat de deelnemers de consumptie van chocolade zelf rapporteerden, waardoor de exacte inname minder betrouwbaar is. Daarnaast was het soort chocolade niet bekend (wit, melk, puur).

Een causaal verband tussen chocolade en cardiovasculaire aandoeningen kan met dit onderzoek echter niet worden aangetoond en het is niet bekend wat chocolade precies gezond maakt. Volgens de onderzoekers kan het positieve effect mogelijk komen door antioxidanten in chocolade. Een teveel aan chocolade heeft echter negatieve gezondheidseffecten door hoge suikerinname en gewichtstoename. Niettemin is het in deze feestmaand goed nieuws voor alle chocoladeliefhebbers: neem gerust een paar stukjes per week!

Literatuur

  • Ren Y, et al. Chocolate consumption and risk of cardiovascular diseases: a meta-analysis of prospective studies. Heart 2018 Jul 30. DOI:10.1136/heartjnl-2018-313131 [Epub ahead of print].

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen