Nieuws

Circuittraining verbetert mobiliteit na beroerte

Gepubliceerd
9 november 2017

CVA-patiënten lopen beter na circuittraining dan na conventionele een-op-eenfysiotherapie, aldus een recente Cochrane-review. Zowel de loopafstand als de loopsnelheid verbetert door deze fysiotherapeutische behandeling in groepsverband. Toch is er nog een aandachtspunt: het is onduidelijk of de kans op vallen groter is bij circuittraining dan bij de gebruikelijke fysiotherapie.

Het verschil tussen circuittraining en klassieke fysiotherapie zit in het minder trainen op kracht of fitheid en meer op functionele dagelijkse activiteiten, zoals verplaatsingen. Een circuittraining bevat zowel werkstations als sport- en spelactiviteiten.

De auteurs vergeleken circuittraining met andere fysiotherapie in 17 gerandomiseerde onderzoeken met in totaal 1297 CVA-patiënten. De circuittrainingpatiënten konden verder lopen bij de zes-minuten-wandeltest (gemiddelde verschil 60,86 meter; 95%-BI 44,55 tot 77,17). Daarnaast liepen ze ook sneller (gemiddeld verschil 0,15 meter/seconde; 95%-BI 0,10 tot 0,19). Deze effecten waren eveneens zichtbaar bij revalidatie langer dan een jaar na de beroerte.

Alle circuittraining wordt gegeven in groepsverband. Een voordeel is dat hierdoor minder fysiotherapeuten nodig zijn, waardoor de behandeling relatief goedkoop is. Een nadeel is dat de fysiotherapeut zijn aandacht moet verdelen over meerdere revalidanten. Minder sturing kan leiden tot ongelukken. De circuittrainingpatiënten vielen weliswaar vaker dan de patiënten die conventionele fysiotherapie kregen, maar dit verschil was niet significant. Er is op dit moment onvoldoende wetenschappelijk bewijs om de vraag te beantwoorden of circuittraining een hoger valrisico heeft.

In Nederland wordt circuittraining steeds populairder. Fysiotherapeuten beschrijven de meerwaarde in hun laatste, landelijke richtlijn over beroerte en steeds meer revalidatiecentra stappen over op circuittraining. Door de vergrijzing zal het aantal beroertepatiënten de komende jaren toenemen, wat zal leiden tot meer revalidanten en stijgende zorgkosten. Groepsgerichte, goedkopere fysiotherapie zoals circuittraining zou dit mogelijk kunnen opvangen. Uiteraard moeten de vragen over het valrisico dan wel eerst worden beantwoord.

English C, et al. Circuit class therapy for improving mobility after stroke. Cochrane Database Syst Rev 2017;6:CD007513.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen