NHG Forum

Column Rob Dijkstra: Netwerkorganisatie

Gepubliceerd
8 januari 2019
Plannen maken voor een nieuw jaar begint niet onder de kerstboom. Vorig voorjaar begonnen we met ontwikkelingen in de huisartsenzorg analyseren, ook van de organisaties waarmee we te maken hebben.
0 reacties

We bespraken onze focus voor het komende jaar met de NHG-Verenigingsraad en de hoofden van de afdelingen Huisartsgeneeskunde van de acht universiteiten, en we gebruikten de ledenraadpleging. Enkele uitkomsten: maak meer ondersteuningsmateriaal dat direct toepasbaar is in de spreekkamer, focus op de diversiteit – van richtlijn tot voorlichting – en maak meer gebruik van de kennis die aanwezig is op de universiteiten. En blijf vooral actuele kennis aanbieden. Natuurlijk is niet alles te voorspellen, zoals de uitkomsten van de herijking van de toekomstvisie.

Met de analyse hebben we in de zomer en het najaar het jaarplan geschreven, dat de ledenvergadering in december heeft aangenomen. Het jaarplan bevat strategische programma’s, zoals ‘Digitaal en toegankelijk’ dat zorgt voor toegankelijker standaarden en ‘Verschil zien en maken’ voor diversiteit als onderdeel van persoonsgerichte zorg. Ook de NHG-website maakt een verbeterslag, waarmee elk individueel lid op maat krijgt wat hij of zij nodig heeft, want ook de behoeften van huisartsen verschillen.

De vele vragen die we krijgen van leden en andere samenwerkingspartners, gaan we in 2019 afhandelen via een kenniscentrum, zodat we u de juiste informatie snel en actueel kunnen leveren. Dat vraagt niet alleen om een andere interne organisatie, maar vooral ook om verbinding met huisarts-wetenschappers in het land, zodat we als NHG niet alleen een professionele, maar ook een netwerkorganisatie zijn. Want een vereniging als het NHG kan alleen bestaan dankzij de verbinding met de leden, een vereniging die de moeite waard is om je leven lang lid van te zijn.

Rob Dijkstra - bestuursvoorzitter NHG

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen