Nieuws

Combinatie LABA-LAMA iets effectiever bij COPD

Gepubliceerd
15 juli 2019
Voor COPD zijn veel inhalatiemedicijnen beschikbaar, maar bij matige en ernstige COPD is de combinatie LABA (langwerkende bèta-2-agonisten)-LAMA (langwerkende muscarine-antagonisten) iets effectiever dan andere medicatie. Dat blijkt uit een analyse van trials waarin LABA, LAMA, de combinatie LABA-LAMA of LABA-inhalatiecorticosteroïden (ICS) met elkaar werden vergeleken. De effecten zijn echter klein en alleen gerelateerd aan exacerbaties, niet aan sterfte of ziekenhuisopnames. Vooral patiënten bij wie we exacerbaties willen verminderen kunnen dus baat hebben bij een combinatie LABA-LAMA, alhoewel de effecten gering zijn.
3 reacties
Inhalatiemedicijn
Vooral voor het verminderen van exacerbaties kan de combinatie LABA-LAMA helpen, maar de efecten zijn gering.
© iStock

In een cochranereview uit 2018 vergeleken onderzoekers de effectiviteit van vier verschillende groepen inhalatiemedicijnen bij mensen met COPD.1 Het ging om LABA, LAMA, de combinatie LABA-LAMA of de combinatie LAMA-ICS. Alleen trials met een actieve controlegroep werden geïncludeerd (geen placebo). In totaal ging het om ruim 100.000 deelnemers met COPD bij wie de ernst varieerde van mild tot ernstig (99 RCT’s). De deelnemers werden onderscheiden in groepen met hoog risico (exacerbatie in het voorafgaande jaar, 32%) en laag risico (geen exacerbatie doorgemaakt, 68%). De onderzoekers voerden een netwerkmeta-analyse uit om de vier medicatiegroepen tegelijkertijd met elkaar te vergelijken. Deze techniek maakt het mogelijk om ook interventies te vergelijken die niet één op één in RCT’s zijn vergeleken. De analyse toonde dat de combinatie LABA-LAMA het effectiefst was om COPD-exacerbaties te verminderen. Vergeleken met respectievelijk LABA-ICS en alleen LABA of LAMA was de netwerk hazardratio 0,86 (95%-BI 0,76 tot 0,99) en 0,87 (95%-BI 0,78 tot 0,99) en 0,70 (95%-BI 0,61 tot 0,8).

Bespreking

De kracht van deze review is het grote aantal deelnemers. Ook maakt de netwerkmeta-analyse het mogelijk nog meer groepen patiënten met elkaar te vergelijken. De zwakte van de meeste geïncludeerde trials is de korte follow-upduur (maximaal 12 maanden) terwijl exacerbaties vooral relevant zijn over meer jaren. De NHG-Standaard COPD adviseert een LABA of een LAMA bij persisterende klachten bij kortwerkende luchtwegverwijders, zonder voorkeur. De keuze is gerelateerd aan de comorbiditeit: bij glaucoom of blaasretentie liever geen LAMA en bij palpitaties liever geen LABA. De standaard geeft aan dat de huisarts een combinatie LABA-LAMA kan overwegen als een LABA of LAMA alleen onvoldoende verbetering geeft. Dit advies geeft weinig richting: wanneer en bij wie moet je een combinatie starten? Een concreter advies was in de standaard echter niet mogelijk, omdat voor deze vraag geen direct bewijs bestaat en omdat klachten nu eenmaal meestal persisteren bij COPD, ondanks inhalatietherapie.

Geeft deze review nu nieuwe inzichten? De effecten zijn hoe dan ook klein in de trials en ze betreffen vooral exacerbaties en de longfunctie. Is de meerwaarde zo groot dat dit opweegt tegen eventuele nadelen en hogere kosten? We weten nog weinig over nadelige effecten op de lange termijn en ook is een combinatie soms duurder. U kunt met de patiënt overleggen of hij een combinatie LABA-LAMA wil proberen, na onvoldoende effect bij gebruik van een LABA of een LAMA en bij veel klachten en/of frequente exacerbaties. Geef dan voldoende uitleg over het bescheiden effect.

Broekhuizen BDL. Combinatie LABA-LAMA iets effectiever bij COPD. Huisarts Wet 2019;62:DOI:10.1007/s12445-019-0213-9.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
Dit is een PEARL, bruikbare wetenschap voor de werkvloer op basis van de Cochrane Database of Systematic Reviews

Literatuur

  • 1.Oba Y, Keeney E, Ghatehorde N, Dias S. Dual combination therapy versus long-acting bronchodilators alone for chronic obstructive pulmonary disease (COPD): a systematic review and network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev 2018;12:CD012620.

Reacties (3)

Luuk Vermei 13 augustus 2019

Wellicht nog een aanvulling: de cochrane review zelf beschrijft ook nog een 'high risk of other bias' namelijk dat alle studies behalve één gesponsord zijn door de industrie. 

Annet Sollie 18 juli 2019

Beste Louis de Wolf, dank voor uw opmerkzaamheid, het is gecorrigeerd. Redactie H&W

Louis de Wolf 17 juli 2019

Klein foutje in de samenvattende tekst. Afkorting LABA staat voor long acting beta agonist en niet antagonist.

Met vriendelijke groet,

L de Wolf

Verder lezen