Nieuws

Comfortabel samenwerken [Redactioneel]

Door
Gepubliceerd
4 mei 2018
“Is een bloedverdunner wat voor mij?”, vraagt de man met een matig verhoogd cardiovasculair risico. Harskamp stelt in dit nummer dat in de toekomst aanvullende diagnostiek kan helpen om patiënten hierover te adviseren. Zo kan een calciumscorebepaling in de helft van de gevallen de risicoscore bijstellen. Dat helpt voor een beter advies.
0 reacties
Ivo Smeele
© Vincent Boon

Met een CT-calciumscore, inclusief advies van de (netwerk)cardioloog, geef ik met de praktijk-ondersteuner zorg op maat

De toekomst is persoonsgerichte profilering van ziekterisico’s op basis van aanvullende (specialistische) diagnostiek. De kennis om te interpreteren en adviseren kunnen en hoeven we niet allemaal zelf in huis te hebben. Die kan komen van de specialisten in dienst van bijvoorbeeld eerstelijns diagnostische centra of van de netwerk- of anderhalvelijns specialist buiten de muren van het ziekenhuis, zoals de voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) Daniels in dit nummer propageert. De FMS stelt dat, willen we zo’n netwerkspecialist realiseren, de ziekenhuizen (en de specialist) dan wel comfortabel moeten zijn over hun (financiële) positie. In mijn regio blokkeren ziekenhuisdirecties en specialistenmaatschappen momenteel veel initiatieven richting de eerste lijn, wegens zorgen over inkomsten en financiering van ziekenhuisvastgoed.

Maar hoe is het met het comfort van de huisarts? Deze anderhalvelijns zorg kan ook een opmaat zijn voor zelfstandige behandelcentra door diezelfde ziekenhuizen en specialistenmaatschappen. Denk aan cardiologen die de chronische zorg naar zich toe trekken, voorbijgaand aan multimorbiditeit en generalisme. Eerstelijns diagnostische centra kennen deze strijd om de regionale macht met de ziekenhuizen. Zij zorgen er juist voor dat we als huisarts meer diagnostiek kunnen doen, inclusief een specialistisch advies.

Zorgverzekeraars met hun race to the bottom wat betreft tarieven en ziekenhuisdirecties uit op schaalvergroting willen hiervan af. Een slechte ontwikkeling.

Mijn ideale toekomstbeeld? Ik vraag voor deze meneer een CT-calciumscore aan, inclusief advies van de (netwerk)cardioloog, zonder tweedelijns DBC. Samen met de praktijkondersteuner geef ik zorg op maat waarin de patiënt centraal staat. Dat bevordert samenwerking, beperkt de kosten en houdt de zorg toegankelijk, een kernwaarde voor mij als huisarts.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen