Ivo Smeele

Miniatuurvoorbeeld

Ivo Smeele is hoofdredacteur van H&W.

 

Ivo geen onbekende van het NHG. In de jaren ‘80 werkte hij al een paar jaar voor het NHG.  Hij was betrokken bij het opzetten van het richtlijnenbeleid en werkte mee aan de eerste NHG-Standaarden. Ivo Smeele is gepromoveerd op implementatie van de NHG-Standaarden Astma en COPD en was actief in onder andere zorggroepen en het onderwijs. Hij heeft zich daarnaast ruim 12 jaar ingezet voor de expertgroep CAHAG; eerst als coördinator, later als voorzitter. 

 

Ivo Smeele is praktiserend (kader)huisarts in een NHG-geaccrediteerde groepspraktijk en blijft naast zijn functie als hoofdredacteur twee dagen per week in de praktijk werken.

Artikelen