Nieuws

Complexe wondzorg kan prima door verpleegkundig specialist

Gepubliceerd
17 maart 2022
Er is gebrek aan bewijs voor de (kosten)effectiviteit van de behandeling van gecompliceerde wonden binnen de eerste lijn. Dat is voor de huisarts mede een reden om wondpatiënten te verwijzen naar het ziekenhuis of een gespecialiseerd wondexpertisecentrum. Dat kan anders. De behandeling van complexe wonden door een verpleegkundig specialist in de huisartsenpraktijk blijkt effectief en zorgt voor grote patiënttevredenheid en acceptabele kosten. Dit blijkt uit de recente evaluatie van een kwaliteitsverbeterproject over de organisatie van wondzorg binnen de huisartsenpraktijk.
0 reacties

Een verpleegkundig specialist van een eerstelijns gezondheidscentrum in Eindhoven volgde meerdere trainingen over de behandeling van gecompliceerde wonden en nam vervolgens de complexe wondzorg in de praktijk op zich. Ten behoeve van de evaluatie van deze organisatorische verandering in wondzorg verzamelden onderzoekers demografische en klinische patiëntkenmerken alsook gegevens over wondzorg, genezingspercentages en kosten uit het patiëntendossier. Daarnaast vulden patiënten een vragenlijst in over de tevredenheid van zorg.

Aan dit evaluatieonderzoek namen 25 patiënten deel, met in totaal 42 wonden. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 69 jaar (range 22-98 jaar). In 64% van de gevallen was er sprake van 1 wond (range 1-3). De meest voorkomende wondsoorten waren traumatische wonden (23,8%), niet-gespecificeerde ulcera (21,4%) en brandwonden (14,3%).

Het genezingspercentage van de door de verpleegkundig specialist behandelde gecompliceerde wonden was 82%, met een gemiddelde behandelduur van 9,7 weken. Bij de resterende 18% van de wonden waarbij geen genezing optrad was de gemiddelde behandelduur 81,8 weken. De gemiddelde behandelkosten bedroegen €155 voor genezen patiënten en €1241 voor patiënten bij wie geen wondgenezing optrad. De gemiddelde patiënttevredenheidsscore voor de ontvangen wondzorg was 8,7 (schaal 0-10).

Behandeling van complexe wonden in de eerste lijn kan dus prima, zoals dit project laat zien. Ervaring en trainingsniveau van de verpleegkundig specialist zijn waarschijnlijk cruciale factoren voor het welslagen ervan. De auteurs bevelen dan ook aan dit punt mee te nemen indien anderen dit succesvolle voorbeeld willen navolgen.

Literatuur

  • Taidouch A, et al. Complex wound care by a nurse practitioner in primary care: a quality improvement evaluation on healing rates, costs and patient satisfaction. Br J Community Nurs 2021;26:S14-S21.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen