Richtlijn

Compressietherapie bij enkelbandletsel leidt niet tot sneller herstel

Gepubliceerd
6 juli 2017
De vier CATs-samenvattingen (critically appraised topics) op deze pagina’s werden genomineerd voor de Jan van Esprijs. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt op de NHG-Wetenschapsdag. Dit jaar won Emily Broeders de prijs met haar CAT PPI’s slecht voor de nieren?
Inleiding Bij enkelbandletsel is het in de praktijk gebruikelijk om in de acute fase de RICE-regel (Rest, Ice, Compression, Elevation) toe te passen. In de NHG-Standaard Enkelbandletsel uit 2012 wordt de RICE-regel noch aangeraden, noch ontraden bij gebrek aan bewijs voor sneller herstel.
Onderzoeksvraag In deze CAT hebben wij ons specifiek op de C van de RICE-regel gericht, met als onderzoeksvraag: leidt de behandeling met drukverband bij enkelbandletsel in de acute fase tot sneller herstel in vergelijking met behandeling zonder drukverband?
Resultaten Er werd een literatuuronderzoek gedaan in Pubmed, wat drie bruikbare RCT’s opleverde. De drie gevonden onderzoeken laten geen effect zien van compressietherapie op herstel. De onderzoeken zijn uitgevoerd in de tweede lijn op de SEH, wat vergelijkbaar is met de situatie op huisartsenposten in Nederland, waar ook de acute fase van enkelbandletsel wordt behandeld, maar dan van lage kwaliteit.
Conclusie Er is onvoldoende onderzoek van goede kwaliteit naar het effect van compressietherapie bij enkelbandletsel. De gevonden onderzoeken laten geen tendens naar sneller herstel zien met behandeling door middel van compressietherapie. Er is dan ook geen reden om de NHG-Standaard op dit punt te herzien.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen