Alle nummers
Archief tijdschrift

2017, nummer 7

Jaargang
60

Nieuws

 • Therapietrouw bij bisfosfonaten slecht

  Gebrek aan therapietrouw is een belangrijk probleem bij het voorschrijven van chronische medicatie over een langere periode. Dit geldt ook voor bisfosfonaten, die artsen regelmatig voorschrijven ter preventie van bekken- en wervelfacturen. Een aanzienlijk…

 • Cardiovasculair risicomanagement: indianenverhalen?

  Leefstijl en voeding zijn de belangrijkste pijlers voor modificatie van het cardiovasculaire risicoprofiel van onze patiënten. Recent onderzoek onder indianen uit het regenwoud van Bolivia onderstreept deze bevindingen nog maar eens. Wist u bijvoorbeeld dat…

 • Palliatieve zorg is voor verbetering vatbaar

  De palliatieve zorg gaat over de kwaliteit van het resterende leven en dus niet zozeer over stervensbegeleiding, benadrukt Bregje Thoonsen. “Er wordt erg gehamerd op de vraag of de pa­tiënt wel of niet gereanimeerd of in het ziekenhuis opgenomen wil worden…

 • Huisarts besteedt meer tijd aan oudere patiënt

  Tussen 2013 en 2016 nam de ervaren werklast en de duur van de contacten met oudere patiënten in de huisartsenpraktijk toe. Daarnaast werken huisartsen, mede door veranderingen in de wetgeving in 2015, samen met meerdere partijen in de zorg. Een hogere werkdruk…

 • Maagbescherming bij ouderen; een onsje minder?

  Proton Pomp Inhibiters (PPI’s) als aanvulling op behandeling met een lage dosis acetylsalicylzuur (80-100 mg) (LDASA) verlagen het risico op maagcomplicaties en zijn kosteneffectief. Voor patiënten die ouder zijn dan 80 jaar is dit echter in mindere mate het…

 • Rol huisarts bij palliatieve zorg voor kinderen met kanker

  Van de kinderen met kanker overlijdt 25%. De meesten sterven thuis. De emotionele impact op naasten en huisarts is groot en de incidentie is laag. Huisartsen hebben weinig ervaring met deze indringende gebeurtenis. Pediatrische palliatieve zorg in de…

 • Adequate antibioticavoorschriften op de HAP

  Vaak wordt gedacht dat huisartsen op de huisartsenpost makkelijker antibiotica voorschrijven. Dit klopt niet: op de huisartsenpost wordt niet vaker irrationeel voorgeschreven en ook worden tweedekeusmiddelen niet vaker voorgeschreven dan in de dagpraktijk. …

 • Is oorpijn bij vliegen te voorkomen?

  Vraagstelling Patiënten vragen soms wat zij kunnen doen om oorpijn bij vliegen te voorkomen. Bij de drogist en op internet worden verschillende (hulp)middelen aangeboden om de oorpijn te verminderen. Wij zochten uit welk wetenschappelijk bewijs er voor die (hulp)middelen is. …

 • Zuurstoftherapie kan verademing zijn

  Context Volgens de richtlijnen zouden patiënten met COPD alleen zuurstoftherapie moeten krijgen als zij hypoxemie hebben. Bij kortademige COPD-patiënten met of zonder milde hypoxemie wordt momenteel niet geadviseerd zuurstof voor te schrijven. In de praktijk krijgen deze patiënten echter soms…

 • Afscheid van de spreekkamerbloeddrukmeting

  “Ach dokter, nu ik hier toch ben, kunt u meteen even mijn bloeddruk meten? Ik slik nu al een tijdje die nieuwe pillen en ik zou mijn bloedruk nog laten controleren. Dan hoef ik daarvoor niet een aparte afspraak bij de verpleegkundige te maken. Scheelt weer tijd. Zij heeft het druk, en ik ook!” Met…

 • EBM, SDM of GOH?

  We zijn nog niet bekomen van EBM, en leren langzamerhand hoe wij daarmee op een gezonde manier moeten omgaan, of er dient zich een nieuwe afkorting aan: shared decision making (SDM). Iedere huisarts zal eraan moeten geloven. Uit een recent onderzoek naar SDM bij huisartsconsulten van…

 • Oefenen bij mannen met mictieklachten?

  De NHG-Standaard Mictieklachten bij mannen adviseert een proefbehandeling met een alfablokker voor mannen met aspecifieke mictieklachten, hoewel de effecten daarvan doorgaans gering zijn. Vanuit de idee dat hypertonie van de bekkenbodemspieren kan leiden tot…

 • Langetermijneffecten behandeling borstkanker

  Hebben vrouwen die in het verleden zijn behandeld voor borstkanker met chemo- en/of radiotherapie een groter risico op cardiale disfunctie, depressie, angst of vermoeidheid? In de nieuwe NHG-Standaard Borstkanker is meer aandacht voor de zorg van…

 • Gezonde obesitas bestaat niet!

  Eerder onderzoek suggereerde dat er een groep patiënten bestaat met ‘gezonde obesitas’. Zij zouden geen verhoogd risico hebben op hart- en vaatziekten. Nieuw onderzoek laat echter zien dat volwassenen met obesitas en een normaal risicoprofiel wel degelijk een…

 • Een algoritme sluit colonkanker uit

  Buiten het bevolkingsonderzoek om ondergaan nog veel mensen nodeloos coloscopie. Een diagnostisch algoritme met anamnese en lichamelijk onderzoek, aangevuld met een fecaaloccultbloedtest, kan coloncarcinoom betrouwbaar uitsluiten. …

Wetenschap

 • Patiënt met onbegrepen lagerugpijn heeft recht op MRI

  Naar ons idee gaat de standaard te veel uit van de gedachte dat de anamnese sensitief genoeg is om specifieke oorzaken op het spoor te komen. Er staat letterlijk: ‘Stel de diagnose aspecifieke lagerugpijn […] indien een specifieke oorzaak onwaarschijnlijk is.’ Beter zou zijn: ‘Stel de diagnose…

 • Bij de meeste patiënten met lagerugpijn is goede zorg juist geen MRI

  Mens et al. vinden echter dat men de diagnose aspecifieke lagerugpijn pas met grote zekerheid kan stellen als een specifieke oorzaak is uitgesloten. Zij pleiten er daarom voor om bij alle patiënten met langdurige klachten (twee tot drie maanden) uitgebreide diagnostiek in te zetten. …

 • Dertig-minutenbloeddrukmeting op de praktijk

  Conventionele bloeddrukmetingen in de spreekkamer van de huisarts leiden tot overbehandeling van patiënten met wittejassenhypertensie. De gebruikelijke methoden om wittejassenhypertensie uit te sluiten zijn…

 • Bloeddruk meten zonder wittejasseneffect

  Ondertussen is een aantal manieren van serieel, automatisch meten onderzocht: de dertig-minutenmeting met elke vijf minuten een meting door een 24-uursbloeddrukmeter, de serieel automatische praktijkmeting met vijf metingen in vijf tot tien minuten, en de verkort serieel automatische praktijkmeting…

 • Palliatieve sedatie bij kinderen

  Jannie (8 jaar) heeft het syndroom van Down en een aangeboren inoperabele hartafwijking. Onlangs is bij haar een snelgroeiend, abdominaal lymfoom vastgesteld, dat niet reageert op behandeling. Ze is prikkelbaar en krijgt voedingsproblemen. Direct na het inslapen wordt haar…

 • Axiale spondyloartritis vroeg behandelen en herkennen

  We belichten drie belangrijke ontwikkelingen. Door de komst van MRI als een innovatieve, diagnostische methode kunnen patiënten met axSpA in een eerdere fase van het ziektebeeld worden gediagnosticeerd. Dit heeft tevens geleid tot een verandering van de nomenclatuur. Waar men vroeger sprak over de…

 • Axiale spondyloartritis op het spreekuur: huismus of witte raaf?

  In negentien huisartsenpraktijken in Rotterdam selecteerde zij op basis van ICPC-code L03 (lagerugpijn zonder uitstraling) en een telefonisch interview patiënten in de leeftijd 18 tot 45 jaar die op dat moment drie maanden of langer aaneensluitend lagerugpijn hadden. Deze 364 patiënten vulden…

Praktijk

 • Gezondheidsproblemen bij daklozen

  Bij dak- en thuislozen moet men bedacht zijn op verslaving, psychische aandoeningen en verstandelijke beperkingen. Veelvoorkomende somatische klachten zijn huidaandoeningen, luchtweginfecties, pijn en problemen…

 • Huisarts kan dakloosheid voorkomen

  Bent u als huisarts in staat om patiënten in uw praktijk te herkennen die een hoog risico hebben om dakloos te raken? Wat kunt u doen om dakloosheid te voorkomen? Hoe is de gezondheid van daklozen en hoe kunnen huisartsen bijdragen aan toegankelijke en goede zorg voor dak- en thuislozen?…

 • Als schaamhaarverwijdering niet gladjes verloopt

  Een jonge vrouw vraagt advies over kleine ontstekingen in de genitaalstreek na het verwijderen van haar schaamhaar [foto]. Zij vraagt zich af hoe zij dit kan voorkomen. Onder jongeren, vrouwen en mannen, is het gebruikelijk om schaamhaar (nagenoeg)…

 • Kennistoets: Dakloosheid

  a. Onverzekerden krijgen onbeperkt toegang tot huisartsenpraktijken. b. De medische zorg aan onverzekerden wordt vergoed, ze blijven onverzekerd. c. De medische zorg aan onverzekerden wordt vergoed, ze kunnen terug in de verzekering.   a. De dakloze komt vroeg bij…

 • Denk aan nefrotisch syndroom bij kind met atopie en dikke ogen

  Bij elk kind met oedeem aan de ogen dienen huisartsen een gerichte anamnese af te nemen. Bij ieder kind met oedeem moeten huisartsen laagdrempelig urineonderzoek op eiwit (de dipstick-methode) verrichten. …

 • Ecg-casus ‘Buikgriep’

  Het ecg van deze patiënt ziet er als volgt uit:     U denkt aan buikgriep, maar beoordeelt de pijn als behoorlijk en als niet naadloos passend bij een simpele buikgriep. U besluit een ecg te maken. Beschrijf het ecg systematisch volgens ECG-10+. Wat is…

 • Duizeligheid en hoofdpijn, vorm van migraine?

  Bij patiënten met klachten van aanvalsgewijze duizeligheid en een voorgeschiedenis van migraine kan er sprake zijn van vestibulaire migraine. Het is van belang zoveel mogelijk de diagnostische criteria van…

Richtlijn

 • Nieuwsgierig naar de huisartsgeneeskunde van de toekomst?

  De huisartsgeneeskunde heeft de afgelopen 25 jaar aantoonbaar aan kwaliteit gewonnen door de publicatie en implementatie van NHG-Standaarden. Met die NHG-Standaarden deed evidence based medicine haar intrede in de huisartsenpraktijk. Daarbij is het bijzonder om vast te stellen dat de evidence vaak…

 • Voordrachten NHG-Wetenschapsdag 2017

  Deze 22 voordrachten vormen een selectie van meer dan 100 voordrachten die tijdens de Wetenschapsdag 2017 zijn gepresenteerd. Alle voordrachten vindt u op www.nhgwetenschapsdag.nl. E. Beers, A.M. Caro, A.S. Vos, H.C.P.M. van Weert. AMC, Amsterdam. …

 • Onderzoek Wetenschapsdag 2017

  De op de Wetenschapsdag 2017 gepresenteerde abstracts hebben we per aandachtsgebied geclusterd. De volledige abstracts vindt u op http://www.nhgwetenschapsdag.nl (klik in het programma op parallelsessie 1, 2 of 3). Otitis media acuta bij kinderen: impact van…

 • PPI’s slecht voor de nieren?

  De vier CATs-samenvattingen (critically appraised topics) op deze pagina’s werden genomineerd voor de Jan van Esprijs. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt op de NHG-Wetenschapsdag. Dit jaar won Emily Broeders de prijs met haar CAT PPI’s slecht voor de nieren? Inleiding Protonpompremmers …

 • Compressietherapie bij enkelbandletsel leidt niet tot sneller herstel

  De vier CATs-samenvattingen (critically appraised topics) op deze pagina’s werden genomineerd voor de Jan van Esprijs. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt op de NHG-Wetenschapsdag. Dit jaar won Emily Broeders de prijs met haar CAT PPI’s slecht voor de nieren? Inleiding Bij enkelbandletsel is…

 • Aften: even sprayen en de ellende is voorbij

  De vier CATs-samenvattingen (critically appraised topics) op deze pagina’s werden genomineerd voor de Jan van Esprijs. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt op de NHG-Wetenschapsdag. Dit jaar won Emily Broeders de prijs met haar CAT PPI’s slecht voor de nieren? …

 • Urticaria: is opdosering van antihistaminica zinvol?

  De vier CATs-samenvattingen (critically appraised topics) op deze pagina’s werden genomineerd voor de Jan van Esprijs. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt op de NHG-Wetenschapsdag. Dit jaar won Emily Broeders de prijs met haar CAT PPI’s slecht voor de nieren? Vraagstelling Is opdosering van…