Nieuws

Contactloze infraroodthermometers missen koorts bij kinderen

Gepubliceerd
11 februari 2021
Infraroodthermometers worden in deze coronatijden veel gebruikt. Onderzoek bij kinderen onder de 5 jaar laat zien dat de contactloze thermometers de temperatuur iets onderschatten. Daardoor wordt koorts vaker gemist dan bij metingen in de oksel of het oor. De contactloze infraroodthermometers verdienen daarom niet de voorkeur.
0 reacties

Onderzoekers maten de temperatuur met 4 verschillende thermometers bij 401 kinderen die de huisarts bezochten omdat zij zich ziek voelden. De onderzoekers gebruikten 2 contactloze infraroodmeters (de duurdere, meest geëvalueerde Thermofocus® en de goedkopere Firhealth®), een elektronische meter in de oksel en een infrarood oorthermometer. Volgens de meting met de okselthermometer had 30% van de kinderen koorts. De contactloze Thermofocus verschilde –0,14 °C (95%-BI –0,21 tot –0,06 °C) van de okselmeting en de Firhealth –0,16 °C (95%-BI –0,23 tot –0,09 °C). Beide meters verschilden –0,10 °C (95%-BI –0,17 tot –0,03 °C) van de oorthermometer. Ten opzichte van de okselmeting was de sensitiviteit voor het vaststellen van koorts (≥ 38,0 °C) voor de Thermofocus 66,7% (95%-BI 38,4% tot 88,2%) en voor de Firhealth 12,5% (95%-BI 1,6% tot 38,3%).  Kinderen (n = 69; 4-5 jaar) scoorden voor alle thermometers gemiddeld een 0 op een VAS-pijnschaal. Ouders vonden het gemak van alle meters acceptabel, maar gaven de voorkeur aan de contactloze metingen.

Dit onderzoek laat zien dat contactloze infraroodmeters de temperatuur (minimaal) onderschatten en dat de sensitiviteit voor het vaststellen van koorts matig tot laag is ten opzichte van een okselthermometer. Bovendien is er geen verschil in ongemak tussen alle meters. Uit eerder onderzoek weten we dat de meting met een oorthermometer wel een graad kan afwijken van rectale metingen. De vergelijking met rectale meting is in dit onderzoek niet gemaakt. Kortom, bij kinderen onder de 5 jaar wordt de temperatuur met infraroodthermometers iets onderschat, maar wordt koorts vaak gemist. De contactloze infraroodthermometers verdienen dus niet de voorkeur boven de andere meetmethodes. 

Literatuur

  • Van den Bruel A, et al. Non-contact infrared thermometers compared with current approaches in primary care for children aged 5 years and under: a method comparison study. Health Technol Assess 2020;24(53):1-28.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen