Nieuws

Continuïteit in de huisartsenzorg

Gepubliceerd
10 mei 2001

Als een patiënt besluit voor een klacht hulp te zoeken in het medische circuit, dan is de huisarts vaak de eerst geraadpleegde persoon. Het eerste contact is bepalend voor de verdere richting in dit circuit. Bovendien moet tijdens dit eerste contact beslist worden of er überhaupt wel een medische reactie moet komen. De mate waarin de huisarts er in slaagt de patiënt te motiveren voor afzien van een behandeling, bepaalt in hoge mate de effectiviteit van huisartsgeneeskundige zorg. De noodzakelijke voorwaarde hiervoor is vertrouwen van de patiënt in de dokter. Er zijn aanwijzingen dat continuïteit in zorg een gunstig effect heeft op uitkomsten in de gezondheidszorg. Zo gaat een hoge mate van continuïteit in de arts-patiëntrelatie gepaard met een dalende kans op hospitalisatie. Anderzijds lijkt discontinuïteit een rol te spelen bij medische fouten. De manier waarop continuïteit deze effecten bewerkstelligt, is mogelijk het grotere vertrouwen van de patiënt in de huisarts. Mainous et al. beschrijven in een door de North American Primary Care Research Group bekroond artikel de relatie tussen continuïteit en vertrouwen in de dokter. Het gaat hierbij om een dwarsdoorsnedeonderzoek bij in totaal 1068 bezoekers aan huisartspraktijken in het Verenigd Koninkrijk en de VS. Continuïteit in de huisarts-patiëntrelatie werd op drie manieren gemeten:

  • de verhouding van het aantal contacten met de eigen arts en het totale aantal contacten met een huisarts gedurende één jaar;
  • het aantal jaren dat de patiënt deze dokter als huisarts had;
  • het antwoord op de vraag of de dokter bij wie men nu een afspraak had, ook de eigen huisarts was.
Vertrouwen in de dokter bleek met name geassocieerd met de duur van de huisarts-patiëntrelatie. Hoe groter de continuïteit, des te groter het vertrouwen. 1 Het is goed mogelijk dat een hoge mate van continuïteit – via toename van vertrouwen in de dokter – de effectiviteit van interventies door de huisarts vergroot. Als huisartsgeneeskundig onderzoek als aparte discipline echt bestaat, dan ligt het op dit grotendeels braakliggend terrein. (PL)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen