Nieuws

Continuïteit van zorg

Gepubliceerd
10 juni 2003

Geeft een persoonlijke dokter met een geleidelijk opgebouwde kennis van het verhaal van de patiënt, diens waarden, verwachtingen en angsten, betere medische zorg dan een even goed gekwalificeerde dokter zonder die extra kennis? En – indien het antwoord bevestigend is – is die betere zorg dan niet alleen meetbaar aan de tevredenheid van de patiënt, maar ook aan zaken als efficiëntere consulten, betere preventieve zorg en lagere kosten? Een onderzoeksgroep uit Exeter, die zich al jaren met dit thema bezighoudt, heeft nu een systematisch literatuuronderzoek gedaan, waarbij onderzoek over de effecten van continuïteit in de eerste lijn samengevat is. Noot 1In de review komen de volgende zaken aan de orde: mogelijke schadelijke effecten voor patiënten, mogelijke schadelijke effecten voor dokters, gunstige effecten voor patiënten, gunstige effecten voor dokters, gunstige effecten buiten het domein van de huisartsenij zoals minder ziekenhuisopnames of bezoeken aan eerstehulpafdelingen. Wat laat het onderzoek zien? Er zijn sterke aanwijzingen voor dat continuïteit het deelnemen aan preventieve activiteiten bevordert. Ook blijken de therapietrouw en de tevredenheid van patiënten groter. Voor de zorg bij chronisch zieken wijzen de resultaten niet duidelijk in één richting; mogelijk worden adviezen gericht op diabetescontrole minder strikt; vreemd genoeg laten de grootste onderzoeken een verbeterde kwaliteit van diabeteszorg zien. Patiënten zonder continuïteit van zorg bezoeken vaker eerstehulpafdelingen van ziekenhuizen en worden vaker opgenomen. Het ontbreken van continuïteit gaat dus gepaard met hogere kosten. Zelfs in de VS, waar continuïteit geen vanzelfsprekendheid is, waarderen patiënten continue zorg. Bijna alle patiënten in een dwarsdoorsnedenonderzoek in New England vonden continuïteit belangrijk; slechts 2,2% kon het niets schelen. Noot 2Bij de vraag of ze ook een stukje wilden omrijden om hun eigen dokter te zien, gaf 22% aan dat ze wel één uur (!) om wilden rijden en 18% wilde wel 20-40 dollar per maand extra besteden om hun eigen favoriete dokter te zien. Nietblanke, oudere en lager opgeleide mensen hadden er meer voor over. Het verdwijnen van continuïteit is dus een verarming van de eerstelijnsgezondheidszorg; continuïteit moet dus blijven. (PL, JZ)

Voetnoten

  • Noot 1.

    Pereira Gray D, et al. Towards a theory of continuity of care. J R Soc Med 2003;96:160-6.

  • Noot 2.

    Pereira AG, et al. Patients attitudes toward continuity of care. Arch Intern Med;163;909-12.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen