Nieuws

Contralateraal sprayen bij nasale corticosteroiden

Gepubliceerd
29 november 2017

De instructie voor inhalatie van intranasale corticosteroïdneusspray verschilt per bijsluiter. Dat is opvallend, omdat bij longmedicatie al eerder is aangetoond dat de inhalatietechniek grote invloed heeft op de effectiviteit en de bijwerkingen. Een onderzoek naar het beste gebruik van intranasale corticosteroïdneusspray geeft aan dat bloedneuzen vaak voorkomen en dat de beste preventie is om te sprayen met de contralaterale hand.

Rollema et al. publiceerden een overzichtsartikel waarin ze tot een advies probeerden te komen over een duidelijke instructie voor intranasale toediening van corticosteroïdneusspray. Hiertoe raadpleegden de auteurs enkele reviews en 31 bijsluiters van de neussprays. Zij geven aan dat dit onderzoek beperkt is, omdat er geen kwalitatief goede onderzoeken zijn naar een optimale toediening van de neusspray.

De meest onderbouwde aanbeveling voor toediening van neusspray is bedoeld om bloedneuzen te voorkomen. Een Cochrane-review stelt dat het relatief risico op een neusbloeding 2,74 is (95%-BI 1,88 tot 4,00) bij het gebruik van corticosteroïdneusspray tegenover patiënten die deze neusspray niet gebruiken. De auteurs verwijzen naar niet-gepubliceerde data waarin onderzoekers opmerken dat bij toediening met de rechterhand bij 80% een bloeding in rechterneusgat optrad en vice versa. Hierop baseren de auteurs het advies om bij sprayen van het linker neusgat de rechterhand te gebruiken en andersom. De hypothese hierachter is dat er minder tegen het neustussenschot wordt gesprayd, wat een logische verklaring zou kunnen zijn van minder neusbloedingen.

Huisartsen zouden bij het voorschrijven van deze medicatie vaker stil kunnen staan bij de instructies in de bijsluiter. Het advies om met de contralaterale hand te sprayen, lijkt aan de hand van deze gegevens logisch en sluit aan bij het advies van de NHG-Standaard Allergische rhinitis om van het septum weg te sprayen.

Rollema C, et al. Incomplete inhalatie-instructies neussprays wekken verwarring. Pharmaceutisch Weekblad 2017;152-37:19-26.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen