Nieuws

Conversiestoornis

Gepubliceerd
2 februari 2012
Met interesse heb ik het artikel ‘Conversiestoornis’ van Uijen en Bischoff gelezen.1 Daarin leggen zij het teken van Hoover uit: ‘Bij verlammingsverschijnselen van het been kan de huisarts het teken van Hoover testen. Een poging van de patiënt om het aangedane been vanuit liggende positie op te heffen zal bij gezonde mensen en mensen met een organische verlamming leiden tot een tegengestelde neerwaartse druk in het gezonde been. Deze tegendruk wordt veroorzaakt door een reflex en is te voelen door de hand onder de hak van het gezonde been te plaatsen. Afwezigheid van deze tegendruk kan een aanwijzing zijn voor een conversiestoornis.’
Tijdens mijn co-schappen neurologie heb ik de proef anders geleerd of begrepen. Men laat de patiënt het goede been heffen. Als er sprake is van een parese zal de hierboven beschreven reflex niet optreden en voelt de onderzoeker de hiel van het aangedane been niet naar beneden drukken. Bij een conversie zal de hiel wel naar beneden drukken.
Ik ben wat aan het googlen geslagen en vond een andere variatie: ‘Involuntary extension of the “paralysed” leg occurs when flexing the contralateral leg against resistance.’2
Misschien is het wel een aardig idee de testen te combineren. Men laat de patiënt eerst de hiel van het aangedane been heffen en daarna de hiel van het goede been. De test is positief voor conversie als de onderzoeker in het eerste geval de hiel van het gezonde been niet omlaag voelt drukken en in het tweede geval de hiel van het aangedane been wel in de hand voelt drukken.
Dennis Wolthuis

Antwoord

Wij danken Dennis Wolthuis hartelijk voor zijn reactie op ons artikel. Terecht merkt hij op dat het teken van Hoover in de literatuur op verschillende en soms tegenstrijdige wijzen wordt uitgelegd, wat erg verwarrend is. Wij zijn van mening dat onze uitleg de enige correcte is en baseren ons op de literatuur zoals opgenomen in de literatuurlijst bij ons artikel.
Het teken van Hoover is te verklaren door een reflex (crossed extensor reflex) die ook bij een organische parese aanwezig blijft. Deze reflex zorgt bij het opheffen van het ene been tot een tegengestelde neerwaartse druk van het andere been. De test van Hoover is positief als neerwaartse druk voelbaar is in het aangedane been bij het opheffen van het gezonde been en als er geen neerwaartse druk voelbaar is in het gezonde been bij een poging tot het opheffen van het aangedane been. De afwezigheid van de neerwaartse druk kan alleen worden verklaard doordat de patiënt het aangedane been niet probeert op te heffen. Of de patiënt dit bewust (simulatie) of onbewust (conversie) niet probeert, is echter met de test niet te onderscheiden. Wij realiseren ons dat dit een beperking van de test is.
Annemarie Uijen, Erik Bischoff

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen