Alle nummers
Archief tijdschrift

2012, nummer 2

Jaargang
55

Nieuws

 • Geriaters in ziekenhuizen niet altijd effectief

  Geriatrische zorg voor opgenomen patiënten in ziekenhuizen is effectief. Het effect is echter klein en het treedt alleen op als patiënten daadwerkelijk op een geriatrische afdeling worden opgenomen. Mobiele geriatrische teams lijken niet effectief. Het Comprehensive Geriatric Assessment …

 • Besluiten bij ongewenste zwangerschap

  De huisarts kan een belangrijke rol spelen in het besluitvormingsproces bij ongewenste zwangerschap. Er zijn echter geen richtlijnen voor een gesprek over dit onderwerp. Wij onderzochten de rol van de huisarts bij de besluitvorming van vrouwen na consulten over ongewenste zwangerschap. …

 • Eradicatietherapie bij functionele maagklachten

  Italiaanse onderzoekers concluderen dat eradicatietherapie patiënten met functionele maagklachten helpt. Helaas vermeldt het onderzoek niet of patiënten na de kuur ook minder medicatie (protonpompremmers) nodig hebben. Op het spreekuur zien we vaak mensen met maagklachten. Soms zijn deze…

 • Beweeg en leef langer

  Bewegen is goed voor de gezondheid. Een open deur. Maar hoe vaak, hoe lang en hoe internsief we moeten bewegen om gunstige effecten op de gezondheid te verwachten is onbekend. De Nederlandse Norm Gezond Bewegen adviseert minimaal 5 dagen per week 30 minuten matig intensief te bewegen. Matig…

 • Handen-in-Huis ontlast mantelzorgers

  Stichting Mantelzorgvervanging Nederland ‘Handen-in-Huis’ richt zich op de 24-uurs vervanging van mantelzorgers. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt deze vervanging. Vaste mantelzorgers van thuisblijvende zorgbehoevenden vinden het vanzelfsprekend om voor hun naaste te zorgen, maar lopen…

 • Excisiemarges van een melanoom

  Huisartsen verwijderen verdachte naevi en sturen ze op ter beoordeling. Indien het een melanoom blijkt te zijn, volgt een uitgebreidere re-excisie om al het tumorweefsel te verwijderen. Hoe ruim de marges bij re-excisie moeten zijn, hangt af van de dikte van de gevonden tumor, de breslowdikte…

 • Injectie in de knie: van welke kant?

  Er zijn verschillende manieren om een injectie in de knie te geven, maar niet altijd resulteert dit ook in een intra-articulaire infiltratie. Hermans et al. deden een literatuuronderzoek naar de meest accurate methode om daadwerkelijk in het kniegewricht te komen. Zij vonden 9…

 • 5-fluorouracilcrème en voetwratten

  Voetwratten, veroorzaakt door humaanpapillomavirussen (HPV), komen vaker voor dan handwratten en zijn vaak therapieresistent. De bekenste behandelingen zijn aanstippen met vloeibare stikstof, applicatie van salicylzuurzalf of combinaties van beide. Er is geen verschil in werkzaamheid. Een…

 • Sublinguale immunotherapie bij hooikoorts

  Allergische rhinitis is een veelvoorkomende aandoening die de kwaliteit van leven flink kan beïnvloeden. Als antihistaminica en lokale corticosteroïden onvoldoende helpen, is immunotherapie soms effectief. Immunotherapie per injectie heeft echter het risico van ernstige systemische…

 • Leefstijladvisering door POH of huisarts

  Wat is het effect van leefstijladvisering door de praktijkondersteuner in vergelijking met de gebruikelijke zorg van de huisarts? Welke parameters voorspellen succesvolle gewichtsstabilisatie op lange termijn? Deze vragen zijn het uitgangspunt voor de GOAL study (Groningen Overweight And…

 • Welke patiënten ziet de aios?

  Aios huisartsgeneeskunde zijn voor een zeer belangrijk deel afhankelijk van het patiëntenaanbod in de opleidingspraktijk als het gaat om het behalen van hun leerdoelen en het ontwikkelen van de vereiste competenties. Maar hoe ziet dat aanbod er nu eigenlijk uit?

 • Waar woont de huisarts?

  Op het laatste NHG-congres ‘Als het kanker is’ kwam duidelijk naar voren dat er van huisartsen wordt verwacht dat zij voor hun terminale patiënten beschikbaar en bereikbaar dienen te zijn, ook buiten kantooruren. Dat verwachten de patiënten en dat verwacht het NHG. Volgens Arno Timmermans moeten…

 • Lezen en gelezen worden

  Huisarts en Wetenschap bestaat dankzij u: als lezer, auteur of referent. De bijdragen van huisartsen zijn essentieel. Alleen als u onderzoeksartikelen, beschouwingen, nascholingen en klinische lessen aanbiedt, kunnen wij het blad voor u maken. In 2011 werden er 77 artikelen ingediend waarvan er…

 • Dipyridamol effectief na TIA of herseninfarct?

  Met veel interesse lazen wij het artikel van Verburg et al. Hoewel wij het onderwerp zeer relevant vinden, zijn wij het oneens met de conclusies en aanbevelingen van de auteurs. Naar onze mening ontbreekt een toetsbare wetenschappelijke onderbouwing van de door de auteurs gevolgde methodiek. Zo…

 • Dikke dokters ongeloofwaardig

  Een paar jaar geleden verwees ik eens een ietwat gezette man naar een diëtiste om af te vallen. Enkele maanden later trof ik hem weer. ‘Nou dokter, die diëtiste was geen succes’, zo begon hij. Bij nadere toelichting bleek dat de diëtiste zelf enorm dik was geweest. Bovendien had ze mijn patiënt…

 • ‘Richt bij COPD je zorg op de ervaren klachten’

  Afgelopen zomer promoveerde Janwillem Kocks in Groningen op zijn proefschrift Towards health status guided care in COPD. Using the Clinical COPD Questionnaire (CCQ). In een interview vertelt hij over zijn onderzoeksbevindingen die van belang zijn voor het werk van de huisarts dan wel de…

 • Conversiestoornis

  Met interesse heb ik het artikel ‘Conversiestoornis’ van Uijen en Bischoff gelezen. Daarin leggen zij het teken van Hoover uit: ‘Bij verlammingsverschijnselen van het been kan de huisarts het teken van Hoover testen. Een poging van de patiënt om het aangedane been vanuit liggende positie op te…

 • Oog voor depressie

  Lang niet alle depressies worden herkend. Volgens de literatuur stellen huisartsen de diagnose depressie bij minder dan de helft van de patiënten die depressief zijn. Het is nog niet goed bekend of depressieve patiënten die er door de huisarts uitgepikt worden, op den duur beter af zijn dan…

 • De wetenschap van de huisarts

  Op 25 november aanvaardde voormalig H&W-hoofdredacteur Henk van Weert het ambt van hoogleraar Huisartsgeneeskunde aan de UvA. In zijn inaugurele rede beschrijft hij drie lopende onderzoeken waarin de kernwaarden van de huisarts tot uiting komen. Daarna gaat hij in op onderwijs en praktijk…

 • Consultvoering van aios en ervaren huisartsen

  Wij waren aangenaam verrast door de manier waarop Jager et al. de consultvoering van aios en ervaren huisartsen analyseerden. We plaatsen hier een aantal opmerkingen over uitvoering en presentatie van de resultaten. Ten eerste is er sprake van een kwalitatief onderzoek, waarin de auteurs toch…

Wetenschap

 • Weinig overbehandeling met antidepressiva

  De laatste jaren is er, in de media en onder zorgverleners, veel discussie over overbehandeling met antidepressiva. Deze overbehandeling zou met name veroorzaakt worden doordat huisartsen te vaak – en in weerwil van de richtlijnen – antidepressiva voorschrijven aan…

 • Casemanagement bij beginnende dementie

  Mantelzorg verlenen aan ouderen met dementie kan slecht zijn voor de gezondheid van de mantelzorger en bijvoorbeeld leiden tot depressieve klachten. De diagnose dementie wordt vaak pas laat gesteld, terwijl de patiënt en de mantelzorger vaak al veel eerder behoefte hebben aan ondersteuning…

 • Van verzadigd naar onverzadigd vet

  De bestaande voedingsadviezen in de NHG-Standaarden Cardiovasculair risicomanagement en Diabetes mellitus type 2 beschrijven de gewenste wijziging in de vetconsumptie. Deze adviezen beperken zich vooralsnog tot ‘eet minder verzadigd vet’. Op basis van recente wetenschappelijk inzichten…

Praktijk

 • Pijn krijgt straf

  Bewegingsangst is niet meer durven bewegen uit angst voor pijn. Dat is een goede reflex als je enkel gebroken is. Als het gips eraf is, is het een verkeerde reflex. Dan moet je een beetje door de pijn heen lopen. Niet te veel, niet te weinig. Niet te vroeg, niet te laat. Dat is nu zo lastig, de…

 • Tijdschrift voor praktijkondersteuning

  Het eerste nummer van 2012 van het Tijdschrift voor praktijkondersteuning verschijnt half februari. Uw praktijkondersteuner krijgt daarin onder meer het volgende voorgeschoteld. Het onderzoeksverslag ‘Praktijkondersteuner-ggz helpt chronisch slaapmiddelengebruik terugdringen’ beschrijft het…

 • Cholesteatoom: een wolf in schaapskleren

  Cholesteatoom komt zelden voor, in tegenstelling tot middenoorontsteking en gehoorverlies. Dat maakt de herkenning van cholesteatoom moeilijk. Recidiverende otitiden, operaties aan het oor en gehoorverlies zijn alarmsymptomen voor een cholesteatoom. De…