Praktijk

Coxitis fugax en andere niet-traumatische heupaandoeningen bij kinderen

Date
16 september 2022
Bij jonge kinderen die mank lopend op het spreekuur verschijnen zonder een duidelijk voorafgaand trauma, kunnen we aan verschillende diagnoses denken. Bijvoorbeeld de ‘onschuldige’ coxitis fugax, waarbij er een steriele inflammatie van het heupgewricht is, zonder tekenen van infectie. Normaal treedt er binnen 10 dagen spontaan herstel op. Bij een afwijkend klinisch beloop kunnen ernstigere aandoeningen een rol spelen, waarvan sommige levensbedreigend en andere langdurig invaliderend kunnen zijn. Het is belangrijk dat u (de ouders van) uw patiënt goed instrueert om aan de bel te trekken wanneer het klinisch beloop toch anders is dan verwacht.