Praktijk

Coxitis fugax en andere niet-traumatische heupaandoeningen bij kinderen

Gepubliceerd
16 september 2022
Bij jonge kinderen die mank lopend op het spreekuur verschijnen zonder een duidelijk voorafgaand trauma, kunnen we aan verschillende diagnoses denken. Bijvoorbeeld de ‘onschuldige’ coxitis fugax, waarbij er een steriele inflammatie van het heupgewricht is, zonder tekenen van infectie. Normaal treedt er binnen 10 dagen spontaan herstel op. Bij een afwijkend klinisch beloop kunnen ernstigere aandoeningen een rol spelen, waarvan sommige levensbedreigend en andere langdurig invaliderend kunnen zijn. Het is belangrijk dat u (de ouders van) uw patiënt goed instrueert om aan de bel te trekken wanneer het klinisch beloop toch anders is dan verwacht.
4 reacties
Coxitis fugax
Wees alert als het klinisch beloop van de coxitis fugax anders is dan verwacht.
© Shutterstock

De kern

  • Coxitis fugax is een kortdurende, spontaan in remissie gaande synovitis van het heupgewricht, die vaak ontstaat na een virale luchtweginfectie of gastro-enteritis.

  • De diagnose kan pas achteraf met zekerheid worden gesteld, wanneer de patiënt na ongeveer 10 dagen volledig is hersteld.

  • Denk bij koorts en andere infectietekenen altijd aan een septische artritis of osteomyelitis. Overleg dan met de kinderarts of orthopeed over spoeddiagnostiek door beeldvorming en laboratoriumonderzoek.

  • Als de klachten langer dan 2 weken aanhouden, kunnen ze ook passen bij de ziekte van Legg-Calvé-Perthes, juveniele (oligo)artritis, epifysiolyse of een maligniteit.

Wanneer er een mank lopend kind op het spreekuur verschijnt, is het belangrijk breed differentieel diagnostisch te blijven denken. Ligt er bijvoorbeeld een trauma aan de klachten ten grondslag? Bij een niet-traumatische oorzaak kan er sprake zijn van onschuldige en (zeer) ernstige oorzaken. Factoren die het stellen van de diagnose kunnen compliceren zijn onrust bij de ouder en/of het kind, een lastig lichamelijk onderzoek, onzekerheid bij de arts of terughoudendheid bij het aanvragen van aanvullend onderzoek. Omdat de patiënt in de casus eerder een COVID-infectie heeft gehad en hij verder niet ziek was, en het bewegingsonderzoek pijnlijk was, dachten wij aan coxitis fugax na een COVID-infectie.

Casus | Een spontaan mank lopend jongetje

Een 5-jarig jongetje komt met zijn vader op het spreekuur, omdat hij naar eigen zeggen zijn ‘been gebroken’ heeft. Zijn vader vertelt dat hij mank lopend uit school kwam en aangeeft dat hij pijn in zijn rechterbeen heeft. Bij navraag is er geen trauma geweest. Wel had het hele gezin 2 weken eerder een (PCR-bewezen) COVID-infectie doorgemaakt. Bij lichamelijk onderzoek zijn er geen afwijkingen zichtbaar, behalve een antalgische gang. Het kind heeft vooral bij endorotatie pijn in de heup. Wij duidden deze casus als coxitis fugax na COVID-infectie, wat in de literatuur niet eerder is beschreven.

Coxitis fugax

Coxitis fugax (CF) is vooral een veelgebruikte naam in Nederland en Duitsland. Wereldwijd zijn andere namen gebruikelijk, waarbij transient synovitis het meest voorkomt. Bij CF is er sprake van een voorbijgaande synovitis in het heupgewricht.1 Deze ontsteking ontstaat waarschijnlijk het meest na een virale luchtweginfectie of gastro-enteritis.2 De incidentie is 0,8 per 1000 patiënten per jaar en het gaat meestal om kinderen tussen de 4 en 10 jaar, waarbij jongens een tweemaal grotere kans lopen. Het kind geeft aan dat het pijn heeft in de lies, het bovenbeen of de knie.23 Bij lichamelijk onderzoek valt op dat het kind mank loopt en dat vooral de endorotatie en abductie zijn verminderd. Aan de heup zijn geen afwijkingen zichtbaar en het kind heeft geen koorts. Bij twijfel is een röntgenfoto of echo te overwegen, vooral om andere oorzaken uit te sluiten.3 Bij CF zijn op de röntgenfoto geen afwijkingen te zien; de echo toont vaak een hydrops in het heupgewricht.

Tekenend voor dit ziektebeeld is dat het een zelflimiterende aandoening is en dat na ongeveer 10 dagen volledig herstel optreedt. Relatieve rust en eventueel pijnstilling met paracetamol worden wel aangeraden. Een NSAID verkort de duur van het ziektebeeld in beperkte mate en wordt enkel geadviseerd wanneer paracetamol alleen onvoldoende verlichting geeft.345 Omdat CF verder niet met een gerichte test aantoonbaar is, is het na genezing een diagnose per exclusionem.2 Instrueer de (ouders van de) patiënt dan ook terug te komen bij een atypisch beloop (ziek, koorts, persisteren na 10 dagen), of maak na ongeveer 10 dagen een controleafspraak. De recidiefkans varieert van 0–26%. In ongeveer 2% van de gevallen wordt CF gevolgd door de ziekte van Legg-Calvé-Perthes.6 Wanneer de klachten binnen 6 maanden recidiveren, moet u echter ook bedacht zijn op een andere oorzaak.26

Andere oorzaken van heupklachten bij kinderen

Wanneer het kind koorts krijgt of andere infectiekenmerken vertoont, of als de klachten na 2 weken aanhouden, zult u nader onderzoek moeten doen.2 Klinisch kunt u al een onderscheid in de differentiële diagnose maken [tabel]. Röntgen­onderzoek, een echo of een (spoed-)MRI kan de diagnose helpen bevestigen. Bij tekenen van infectie is ook laboratoriumonderzoek aangewezen. Op basis van de aanvullende diagnostiek kunnen de volgende ziektebeelden aan het licht komen:

  • De ziekte van Legg-Calvé-Perthes: denk hieraan wanneer de klachten na ongeveer 10 dagen niet spontaan verdwijnen. Bij deze aandoening is er sprake van een idiopathische avasculaire necrose van de femurkop. Deze komt vooral voor bij kinderen tussen de 4 en 8 jaar, waarbij jongens 5 keer zo vaak zijn aangedaan.7 De etiologie is nog steeds niet volledig opgehelderd, en is waarschijnlijk multifactorieel. Het meest wordt gedacht aan repetitieve mechanische stress, die de bloedtoevoer van de epifyse van de femurkop verandert. Een röntgenopname van de heup kan bij zowel de diagnose als het beleid helpen. Wanneer deze aandoening laat, of zelfs niet, wordt behandeld kunnen femurkopnecrose, -deformatie en op latere leeftijd coxartrose ontstaan.78 Dit ziektebeeld kan echter ook met watchfull waiting een gunstig beloop hebben. Dit zien we vooral bij kinderen jonger dan 8 jaar, afhankelijk van de mate van uitbreiding van de necrose.8

  • Septische artritis/osteomyelitis: wanneer koorts wordt vastgesteld of er andere aanwijzingen zijn voor een infectie (bijvoorbeeld bij laboratoriumonderzoek) moet u bedacht zijn op een septische artritis en/of osteomyelitis.9 Deze aandoeningen kunnen op iedere leeftijd voorkomen, maar het meest bij kinderen jonger dan 2 jaar.10 De toegenomen druk in het gewricht kan leiden tot onder andere ischemie of infarct van de femurkopepifyse.12 Het moge duidelijk zijn dat dit in potentie levensbedreigend is en er binnen enkele uren al blijvende schade kan optreden.10

  • Epifysiolyse: hierbij laat de proximale femorale epifyse los en glijdt af van de metafyse. Dit komt het meest voor vlak voor de puberteit, wanneer de epifyse aan het mineraliseren is. Een risicofactor voor het afglijden van de heupkop is obesitas.913 Bij 20% van de patiënten glijdt ook de contralaterale zijde binnen anderhalf jaar af.8 Ook hierbij kunnen avasculaire necrose, functieverlies en op latere leeftijd coxartrose ontstaan.89 Om verder afglijden te voorkomen, wordt geadviseerd om het aangedane been niet meer te belasten.8

  • Juveniele idiopathische artritis: dit ziektebeeld kan bij beeldvorming ook een synovitisbeeld laten zien. Vaak is er dan sprake van (oligo)artritis. Langetermijneffecten zijn onder andere boterosie, gewrichtsspleetvernauwing en standsafwijkingen.12

  • Maligniteiten: ook deze kunnen tot pijn en een afwijkend looppatroon leiden. Hierbij valt het op dat er vaak ’s nachts pijn ontstaat. Maligniteiten worden dikwijls laat ontdekt, omdat symptomen in het begin veelal intermitterend voorkomen. Koorts, vermoeidheid, gewichtsverlies en uiteindelijk ook zwellingen kunnen hierbij een extra aanwijzing vormen.12

Conclusie

Het is belangrijk om bij mank lopende kinderen die op het spreekuur komen breed differentieel diagnostisch te blijven denken. De oorzaak kan onschuldig zijn, maar ook zeer ernstig. Coxitis fugax, synovitis van het heupgewricht, is een kortdurende, zelflimiterende aandoening. Pas na een dag of 10 kan de diagnose met zekerheid worden gesteld. Duren de klachten langer dan 2 weken, denk dan aan de ziekte van Legg-­Calvé-Perthes, juveniele (oligo)artritis, epifysiolyse of een maligniteit. Wees bij koorts of andere infectietekenen alert: dit kan duiden op een septische artritis of osteomyelitis.

In deze podcast vertelt Heleen Staal, Orthopedisch Chirurg en opleider in het Maastricht UMC+, over jonge kinderen die mank lopen, zonder trauma. 

Tabel: Klinisch onderscheid tussen coxitis fugax, ziekte van Legg-Calvé-Perthes en septische artritis
  Coxitis fugax Ziekte van Legg-Calvé-Perthes Septische artritis
Voorkeursleeftijd 4–10 jaar 4–8 jaar Alle leeftijden
Koorts Geen tot verhoging Nee Ja, > 38,5 °C
Zieke indruk Nee Nee Ja
Looppatroon Hinken (soms niet kunnen belasten) Hinken tot normale gang Niet kunnen belasten (soms hinken)
Pijn Mild tot ernstig Mild tot gemiddeld Gemiddeld tot ernstig
Range of motion Pijn bij maximale range of motion Pijn bij flexie en endorotatie Ernstige pijn gedurende de hele beweging
Duur van de symptomen Enkele dagen Weken/maanden/intermitterend Enkele dagen
Urlings EV, Staal HM, Smeets JGE. Coxitis fugax en andere niet-traumatische heupaandoeningen bij kinderen. Huisarts Wet 2022;65:DOI:10.1007/s12445-022-1562-3.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

Literatuur

Reacties (4)

Nicolaas Roozendaal 20 september 2022

Beste auteurs,

Er wordt in het artikel gesproken van coxitis met koorts (“ aan de heup zijn geen afwijkingen zichtbaar en het kind heeft koorts.”) Naar mijn weten heeft een kind met coxitis juist GEEN koorts toch?

Aangaande een recente casus met slechte afloop is het onderscheid tussen wel of geen koorts bij heup klachten mijn inziens essentieel. 

graag uw reactie. 
 

groet,

N Roozendaal, HAIO

Eline Urlings 22 september 2022

Beste Nicolaas,

Helaas is dit foutje erin geslopen. Het kind heeft inderdaad GÉÉN koorts. Anders moet je juist doorpakken ja (dat is bijna de hele essentie van dit stuk). We gaan ons best doen dit te corrigeren.

Annet Sollie 27 september 2022

LS

Ik heb deze fout net online gecorrigeerd. 

Annet Sollie

e-redacteur H&W

Susan Umans 25 oktober 2022

In de printuitgave van H&W 11 hebben we een rectificatie opgenomen.

Verder lezen