Nieuws

Criteria bij diagnosticeren nachtelijke beenkrampen

Gepubliceerd
30 mei 2017

Er zijn zeven criteria die relevant zijn om de diagnose nachtelijke beenkrampen (NBK) te stellen en om deze te onderscheiden van het restless leg syndrome (RLS) en periodieke bewegingsstoornis van de ledematen (PBSL). Deze criteria zijn: intense pijn, duur van seconden tot maximaal 10 minuten, locatie in de kuit of de voet, locatie zelden in de dij of de hamstrings, erop volgend aanhoudende pijn, verstoring van de slaap en een ellendig gevoel.

Onderzoekers uit Groningen en Amersfoort hebben een systematisch literatuuronderzoek gedaan om de criteria uit de literatuur te abstraheren. Zij vonden 8 RCT’s en 10 observationele onderzoeken, waarin zij in totaal 12 verschillende, diagnostische karakteristieken vonden. Vervolgens lieten zij een focusgroep van 27 experts de relevantie van de karakteristieken beoordelen via de Delphi-methode. Zo kwamen zij op 7 criteria.

Eenderde van de algemene bevolking boven de 50 jaar heeft klachten die gerelateerd zijn aan NBK. De NHG-Standaard Slaapproblemen en slaapmiddelen adviseert een goede differentiaaldiagnose te maken waarin bovengenoemde stoornissen ook voorkomen. De NHG-Farmacotherapeutische richtlijn Nachtelijke spierkrampen in de benen beschrijft de verschillen in medicamenteuze behandeling tussen NBK en RLS. Uit eerdere onderzoeken is al gebleken dat de volgende aandoeningen geassocieerd zijn met NBK: chronisch lever- en nierfalen (hemodialyse), vasculaire ziekten, magnesium- of calciumdeficiëntie, dehydratie en spataderen. Een goede diagnosestelling draagt bij aan een betere en gerichtere behandeling.

Hallegraeff, et al. Criteria in diagnosing nocturnal leg cramps. A systematic review. BMC Family Practice 2017;18:29.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen