Nieuws

CRP-sneltest kosteneffectief?

Gepubliceerd
5 februari 2014
De huisarts komt vaak voor een dilemma te staan: antibiotica voorschrijven en ‘geen risico nemen’ of nog maar even afwachten.
Het probleem bij luchtweginfecties is alom bekend. De steun van een diagnostisch hulpmiddel is uiteraard welkom. Sputumkweken, laboratoriumonderzoek en beeldvormend onderzoek vormen aan het ziekbed of in de spreekkamer geen bruikbaar alternatief bij het nemen van een snelle beslissing. De CRP-sneltest wordt hier wel voor gebruikt. De vraag dringt zich op of deze test effect heeft op het antibioticagebruik, of het herstel er al dan niet gunstig door beïnvloed wordt en in hoeverre het gebruik kosteneffectief is.
Uit een uitgebreid Europees Eerstelijnsnetwerk (GRACE) werden gegevens van Noorse en Zweedse praktijken gebruikt voor een analyse. Alle geïncludeerde patiënten (in totaal 370) moesten voldoen aan nauw omschreven criteria. Gekeken werd naar onder meer een toegepaste CRP-sneltest, antibioticavoorschrift en kosten voor de gezondheidszorg. In driekwart van de gevallen werd de test gebruikt. De patiënten die de CRP-sneltest kregen, hadden significant meer comorbiditeit. Bij hen werden uitgebreidere medische onderzoeken verricht, maar er waren wel minder verwijzingen naar het ziekenhuis.
De kosten voor de gezondheidszorg waren hoger in de CRP-groep, maar het verschil was niet significant. Het herstel was in beide groepen gelijk. In de CRP-groep werd minder antibiotica voorgeschreven, maar ook dit verschil was niet significant (p = 0,08). De kosten bij gebruik van de sneltest nemen weliswaar toe, maar de besparing op antibiotica is duidelijk, hoewel het verschil met de controlegroep niet significant is (p = 0,09 respectievelijk p = 0,08). De auteurs concluderen dat de toepassing van de CRP-sneltest in de huisartsenpraktijk kosteneffectief lijkt te zijn.
Arie Knuistingh Neven

Literatuur

  • 1.Oppong R, et al. Cost-effectiveness of point-of-care C-reactive protein testing to inform antibiotic prescribing decisions. Br J Gen Pract 2013;63:e465-71.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen