Nieuws

CRP-sneltest: minder antibiotica bij acute luchtweginfecties

Gepubliceerd
13 februari 2023
Bij patiënten met een acute luchtweginfectie kan de CRP-point-of-care-test (POCT) na anamnese en lichamelijk onderzoek helpen om een pneumonie uit te sluiten. Een recente cochranereview laat zien dat het gebruik van deze test kan helpen bij de beslissing om geen antibiotica voor te schrijven, ook bij kinderen.
0 reacties

Deze review is een update van een eerdere review over dit onderwerp. De auteurs selecteerden 12 RCT’s waarin het gebruik van de CRP-POCT werd onderzocht. Er zaten 7 nieuwe RCT’s in. Het gaat in totaal om 10.218 deelnemers.

Veilige beslissing

Een CRP-POCT-meting vermindert het aantal antibioticavoorschriften. Zo kregen 510 per 1000 patiënten een recept voor antibiotica als er geen sneltest werd gedaan, vergeleken met 397 per 1000 na een CRP-POCT (RR 0,77; 95%-BI 0,69 tot 0,86; number needed to test 9). Ook kinderen kregen minder antibiotica voorgeschreven na een CRP-POCT (RR 0,78; 95%-BI 0,67 tot 0,91). Dit lijkt ook een veilige beslissing te zijn geweest. Er was namelijk geen verschil in klinisch herstel na 7 en 28 dagen, het vóórkomen van een tweede huisartsbezoek binnen 28 dagen met dezelfde klachten, ziekenhuisopname, tevredenheid van de patiënt en overlijden.

Afkapwaardes

Een kanttekening is dat de geselecteerde onderzoeken verschillende afkapwaardes van de CRP-meting gebruikten. Deze waardes varieerden tussen de 25 mg/L en 100 mg/L. Alle onderzoeken waren het wel eens dat er bij een CRP < 20 mg/L geen indicatie voor antibioticagebruik was.

In lijn met 

De NHG-Standaard Acuut hoesten beveelt het gebruik van een CRP-POCT aan als toevoeging op het klinisch beeld om een pneumonie van een andere luchtweginfectie te onderscheiden bij volwassenen. De bevindingen van deze review sluiten hierbij aan door te laten zien dat de CRP-sneltest een rol kan spelen in de beslissing wel of geen antibiotica voor te schrijven. Mogelijk geldt dat ook bij kinderen, hoewel de optimale afkapwaarden nog onduidelijk zijn.

Literatuur

  • Smedemark SA, et al. Biomarkers as point-of-care tests to guide prescription of antibiotics in people with acute respiratory infections in primary care. Cochrane Database Syst Rev. 2022 Oct 17;10(10). DOI: 10.1002/14651858.CD010130.pub2.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen