Nieuws

D-dimeer voor uitsluiten longembolie bij zwangerschap

Datum
21 mei 2019
Longembolie is een belangrijke oorzaak van maternale sterfte. Aangezien het d-dimeer stijgt tijdens de zwangerschap wordt deze bepaling vaak achterwege gelaten wanneer men denkt aan een longembolie. Dit leidt tot veel onnodige CT-beeldvorming. Toch lijkt een kwantitatieve d-dimeertest in combinatie met een aangepaste beslisregel ook in de zwangerschap bruikbaar, aldus een recent onderzoek dat werd geleid door Nederlandse onderzoekers.