Nieuws

De dialectiek van de diabeteszorg

Gepubliceerd
10 februari 2006

Het proefschrift van de Venlose huisarts Henk van Dam is doortrokken van zijn overtuiging om de zorg voor diabetespatiënten vooral in samenwerking met de patiënt vorm te geven. Hij voert daarvoor een aantal argumenten aan die hij in zijn proefschrift nader onderbouwt. Zo blijkt de door de patiënten zelf ervaren regulatie onafhankelijk van andere factoren bij te dragen aan een goede diabetesinstelling. Patiënten die zich onttrekken aan controle en behandeling blijken daar ook reden toe te hebben: het zijn goed ingestelde diabeten met weinig comorbiditeit. Uit een systematisch literatuuronderzoek blijken interventies die gericht zijn op activering van de patiënt meer effect te hebben op zelfzorg dan interventies gericht op de verandering van het gedrag van hulpverleners om meer patiëntgericht te werken. In een visionair hoofdstuk reflecteert Van Dam op de veranderende rollen van patiënten en hulpverleners door de overgang van een artsgericht naar een onderhandelings- en patiëntgericht model. Hij eindigt met een pleidooi voor een oprechte dialoog tussen de direct betrokkenen, waarvoor concepten als patient empowerment een bruikbare basis vormen. (FS)

Literatuur

  • 1.Van Dam H. Studies and reflections on type 2 diabetes care in general practice. Perspectives of patients and professionals [Proefschrift]. Maastricht: Universiteit Maastricht, 2005.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen